قُلْ اِنَّ رَبّي يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ منْ عباده وَ يَقْدرُ لَهُ و مَا اَنْفَقْتُم منْ شَيءٍ فَهُوَ يَخْلفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّازقينَ

اي رسول ، بگو که خداوند هر که از بندگان را خواهد وسيع روزي يا تنگ روزي مي گرداند و شما هر چه در راه رضاي خدا انفاق کنيد ، به شما عوض مي بخشد و او بهترين روزي دهندگان است.                                 سورة سباءآية 39

 

وضعيّت اسفناک سيل زدگان شمال کشور و شرايط نامناسب بهداشتي بازماندگان اين حادثه ، فارغ التّحصيلان مؤسسة فرهنگي روزبه را بر آن داشت تا با همکاري مؤسسه و مشارکت اولياي محترم ، نهادها و افراد خيّر در مهرماه سال 1380 تصميم به ساخت خانه هاي بهداشت در مناطق مذکور بگيرند. اين پروژه ها در کمتر از شش ماه در روستاهاي لوه ، ترجنلي تنگراه و دارآباد افتتاح گرديد و در تاريخ 23/12/1380 مورد بهره برداري قرار گرفت.

هر کدام از خانه هاي بهداشت مذکور با 97 متر مربع زيربنا و صرف 73 ميليون ريال هزينه آماده بهره برداري شده اند 
 اهداف :

 1- ارتقاء سطح بهداشت روستا

2- واکسيناسيون کودکان و انجام کمک هاي اوّليه

3- اجراي برنامه هاي کنترل جمعيّت 

4- خدمات پيشگيري از مشکلات درماني 

 

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com