به متن اصلی بازگردید

فارغ التحصیلان

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 مقدمه

 

      

صندوق فارغ التّحصيلان مؤسّسه فرهنگي روزبه با هدف ايجاد بستري مناسب براي کمک فارغ التّحصيلان به يکديگر در رفع احتياجات مادي در سال 1378 شروع به کار نمود و هر سال با افزايش تعداد فارغ التّحصيلان و علاقه آنها فعّال تر از گذشته عمل کرده است. اعضاي اين صندوق فارغ التّحصيلان مؤسّسه فرهنگي روزبه مي باشند که سرمايه اصلي صندوق توسط آنها تامين مي شود. هر عضو داراي يک حساب فردي مشخص در صندوق است که در هر زمان مي تواند موجودي خود را برداشت نمايد. اعضاي صندوق با هدف پس انداز پول و رفع احتياجات و مشکلات مادّي فارغ التّحصيلان مبالغي را در حساب خود قرار مي دهند.

صندوق فارغ التّحصيلان با توجّه به امکانات مالي فعلي خود تا اطّلاع ثانوي وامهايي به نام هاي ضروري، ويژه، تحصيلات و تحقيقات، و متفرّقه را تصويب و با شرايط مندرج در اين آيين نامه به اعضاي خود پرداخت مي نمايد.

 

 انواع وام


 

وام ضروري حداکثر مبلغ 000/ 200/1 ريال مي باشد و بازپرداخت آن حدّاکثر در اقساط 10 ماهه براي امور اضطراري اعضا شامل: مخارج بيماري، تصادف، آتش سوزي، زلزله و امثالهم.

 

 

وام ويژه حداکثر مبلغ 000/000/1 ريال مي باشد و بازپرداخت آن حداکثر در اقساط 8 ماهه که صندوق براي موارد زير پرداخت مي نمايد:

الف- هر يک از اعضا که خود و يا فرزند و يا خواهر و بردار تحت تکفل قانوني او ازدواج دايم نمايد.

ب- هر يک از اعضا که يکي از بستگان درجه يک او فوت نمايد و يا به درجه رفيع شهادت نايل گردد.

ج- هر يک از اعضا که توفيق سفر زيارتي ( اعم از حج و کربلا ) نصيبش شود.

 

 

وام تحصيلات و تحقيقات حداکثر مبلغ 000/800 ريال مي باشد و بازپرداخت آن حدّاکثر در اقساط 8 ماهه که صندوق براي موارد زير پرداخت مي نمايد:

الف- شهريه ي دانشگاه

ب- خريد کتب و ملزومات آموزشي (کامپيوتر ) و ...

ج- پروژه هاي تحقيقاتي

 

 

وام متفرقه عبارتست از مبلغي حداکثر تا سقف 000/500 ريال و بازپرداخت آن حداکثر در اقساط 6 ماهه که بنا به تصميم هيات مديره ي صندوق پرداخت مي شود.