لَنْ تَنالُوا البِرِّ حَتّي تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونْ

 

صندوق خيريه دانش آموختگان روزبه با هدف ياري و رفع مشکلات نيازمندان تاسيس شده و مي کوشد تا در حدّ بضاعت خود در راه حلّ مشکلات

 نيازمندان قدم بردارد.

 


   

صندوق خيريه دانش آموختگان روزبه در پاييز سال 1378 فعاليّت خود را آغاز کرد و از بهار سال 1379 اقدام به پذيرش عضو (توزيع صندوق) نمود. مبالغ دريافتي در هر دوره مالي صرف مواردي از قبيل کمک بلاعوض يا پرداخت وام به خانواده هاي يتيم وبي سرپرست و خانواده هاي مستمند مي شود. در حال حاضر نيز صندوق داراي 170 عضو مي باشد.

 

 

الف- مهمترين هدف بلندمدّت صندوق فراهم آوردن انگيزه و زمينه فعاليّت و کار براي افراد نيازمند مي باشد.

ب- در کوتاه مدت نيز صندوق سعي دارد تا با کمک به نيازمندان، در جهت کاهش فقر و رفع مشکلات زندگي آنان مؤثّر باشد.

ج- پايه ريزان و اداره کنندگان صندوق، دانش آموختگان مؤسسه فرهنگي روزبه مي باشند.

 

 

الف- هيئت امنا: اتّخاذ تصميمات راهبردي صندوق برعهده هيئت امنا مي باشد که اعضاي آن را يک نفر از فارغ التحصيلان هر دوره مؤسسه فرهنگي روزبه، يک نفر از هيئت مديره به علاوه مدير صندوق تشکيل مي دهند.

ب- هيئت مديره: جمع آوري و توزيع صدقات، ارتباط با اعضاي صندوق، تهيّه و ارسال گزارش هاي عملکرد صندوق، به روز رساني پايگاه اطلاعاتي و اينترنتي صندوق و به طور کلي اداره امور جاري صندوق برعهده هيئت مديره است که اعضاي آن از طرف هيئت امنا انتخاب مي شوند.

 

 

الف- صدقات و خيرات با توجه به نظر اعضا و با تصميم هيئت امنا بين نيازمندان توزيع مي شود.

ب- بعد از هر مرحله توزيع صدقات، بيلان مالي که به نحوه توزيع صدقات اختصاص دارد، براي اعضا ارسال مي شود.

ج- صندوق ريز مبالغ دريافتي و تاريخ دريافت را به اطلاع اعضا مي رساند.

د- در صورت درخواست اعضاي صندوق، اطلاعات لازم در مورد چگونگي هزينه کردن صدقات، تا جايي که به آبروي افراد نيازمند آسيبي نرسد، ارائه مي شود.

ﻫ- افراد نيازمندي که از طرف اعضاي صندوق معرفي مي شوند، براي دريافت کمک در اولويت قرار دارند.

و- هزينه جاري صندوق اعم از خريد و سفارش صندوقهاي جديد، هزينه هاي تهيّه و پست نامه و .... توسّط بعضي از علاقمندان تامين مي شود و از صدقات جمع آوري شده مجزّاست.

 

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com