به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

نوشتاري از: فريده خزعل (حداديان)

مساله تبليغ را خيلي اهميت مي دادند. زماني از خانم ها درخواست شده بود که جلساتي در پرورشگاه براي آشنايي بچه هاي پرورشگاهي با مسائل ديني بگذارد، مرحوم استاد روزبه خانم ها را تشويق مي کردند به هر قيمتي شده درآنجـا نفوذ کنند و بچّه ها را با خدا و مسائـل ضروري و دين آشنـا نمايند و براي اين کار با همه گرفتاري ها وقت مي گذاشتند و به سوالات کتبي بچه هاي پرورشگاه پاسخ مي دادند و مشکلاتي را که خانم ها در برخورد با آن محيط هاي نامانوس عنوان مي کردند حل مي نمودند.

در زمان حکومت طاغوتيان، وقتي دولت تصميم گرفت حرمت ورود به مدارس دخترانه اسلامي را از بين ببرد و آقايان بي اجازه، بي خبر و سرزده وارد مدارس اسلامي شوند، مرحوم استاد روزبه در انگلستان براي معالجه تشريف داشتند. در بازگشت از سفر خدمتشان رسيديم و ماجراي تهاجم رئيس و بعضي کارکنان ناحيه را خدمتشان عرض کرديم. مضموني اينچنين به کار بردند: "عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد." فرمودند:" از پيشامدي در جهتي که بخير و صلاح اسلام است استفاده نماييد. از اين به بعد بايد در مدرسه در تمام ساعات حجاب کامل اسلامي را رعايت نماييد تا حدّي از حدود الهي نقض نشود" و فرمودند: "اميد است به اين نحو مساله حجاب کامل در زير چادر در جامعه جا بيفتد."

استاد علّامه جناب آقاي محمّدتقي جعفري در مجلس ترحيم استاد روزبه فرمودند: اگر قرار بود خداوند در آخر الزّمان پيامبري را مبعوث بفرمايند اين پيامبرحتماً استاد روزبه بود. خداوند بر درجات اين استاد الگو و نمونه صبر و شکيبايي، بيفزايد و او را در اعلي عليين پذيرا باشد.