به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

    روزي ديدم که در سالن مدرسه راه مي رفت و در همان حال کاغذهايي را که به وسيله دانش آموزان بي مبالات مچاله شده و روي زمين افتاده بود جمع مي کرد. من از اين کار به حيرت افتادم زيرا که اين کار را در شأن ايشان نمي ديدم، من ابتدا تصور کردم که او کاغذها را در ظرف زباله مي اندازد. اما او چنين نکرد بلکه همه آنها را به دفتر مدرسه برد. به آرامي در پشت ميز قرار گرفت و شروع به بازکردن کاغذها نمود. سپس کاغذها را نشان داد و گفت: نگاه کنيد، اغلب اين کاغذها سفيد است وفقط چند مطلب کوتاه روي يک صفحه آنها نوشته شده، حساب کنيد که چقدر کاغذ هر روز اينطور اسراف مي شود. ما بايد از اين کاغذها استفاده کنيم.

   مرحوم روزبه آن وقت کاغذهاي صاف شده را روي هم مي گذاشت و مطالب لازم درسي را با دقت روي آنها مي نوشت و از اين که از تلف شدن کاغذهاي مفيد جلوگيري کرده بسيار خوشحال بود. او حتي يکبار رو به من کرد و گفت: مي دانيد چقدر نيروي انساني صرف شده است تا اين کاغذها به دست ما رسيده است. به دانش آموزان بگوييد از اين نعمت بزرگ استفاده کامل را بکنند.