به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

نوشتاري از: رضا حداد عادل   

     آنچه از آن استاد فرزانه و بزرگوار دارم شايستگي هاي استادي، اصالت ذاتي و خدمت صادقانه در جهت پرورش استعدادهايي بود که امروز اغلب به عنوان بازوان انديشمند، صميمي و متّقي انقلابي هستند که قرن ها انتظار آن مي رفت و اميد است که با عنايت و لطف خداوندگار توانا و مهربان ثمرات مفيد و معنوي آن، اعتلاي اسلام عزيز را در برداشته باشد.