به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

نوشتاري از: منير- آمدي قمي

 عزت نفس و كرامت ذاتي

     خاطرم هست که شهيد سيّدکاظم موسوي در مراسم ارتحال استاد روزبه براي شاگردانشان سخنراني داشتند و فرمودنـد عزّت نفس و کرامت ، ذات وجـودي استاد شده بود. براي اين مطلب شان نمونه آوردند که استاد روزبه چون مي دانستند بهترين معلّم مدرسه علوي هستند بيشترين حق التّدريس را براي خود مي نوشتند ولي بعد از دريافت پول با دست ديگر مقداري از آن را در صندوق مدرسه مي ريختند.

استاد روزبه معتقد بودند که فعل امر براي انسان ساخته نشده و فقط خدا مي تواند از فعل امر استفاده کند لذا در مکالمات روزمره از فعل امري استفاده نمي کردند. مثلاً اگر تشنه بودند و نياز به آب داشتند مثلاً به مستخدم مي گفتند: "مش محمد شما يک ليوان آب براي ما نمي آوري"؟