به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

روزبه از معلمي تا مديريت

در جهان ماده موجودي كه پرسودتر از خورشيد باشد سراغ نداريم؛ بدين معنا كه در عالم جمادات، نباتات و حيوانات (غير از انسان) موجودي كه ثمرات وجودي آن به مقدار خورشيد گسترش داشته باشد يافت نمي‌شود. خورشيد كانون حرارت و منبع نور است. خورشيد سرچشمه حيات تمام موجودات زنده است و همه فعاليت‌هاي حياتي در پرتو اين موجود شگفت‌انگيز انجام مي‌گيرد. خورشيد وظيفه دارد هر ماده قابل را به كمال لايق خويش برساند. خورشيد نه تنها در تكامل نباتات و حيوانات مؤثر است، بلكه با حرارتي كه از اين كانون گرما بخش به جمادات مي‌رسد، جمادات نيز راه تكامل مي‌پويند.

آري، تابش حرارت خورشيد در اعماق زمين و دل كوه‌ها و تپه‌ها و صخره‌ها معادني از قبيل نفت و گاز، زغال سنگ، فلزات و جواهرات به وجود مي‌آورد. با تابش نور خورشيد آب اقيانوس‌ها و درياها تبخير مي‌شود و به صورت برف و باران برهمه جاي زمين فرومي‌بارد تا مقدمات پيدايش حيات در خاك مرده و درختان افسرده فراهم آيد.

در جاي خود ثابت شده كه اگر خورشيد با خصوصياتي كه دارد، يعني حرارت و نور نبود، در منظومه شمسي هيچ موجود زنده‌اي به وجود نمي‌آمد.

حيطه فعاليت خورشيد، اجسام و موجودات مادي است. بدين معني كه اين كانون حرارت و انرژي با تمام عظمت و فيض بخشي كه دارد، در سرنوشت‌ مادي موجودات مؤثر است: دانه‌ها، تخم‌ها و هسته‌ها كه به ظاهر جمادي بيش نيستند، در نتيجه تابش و همكاري آب و خاك ـ كه آنها نيز از خورشيد فيض مي‌برند ـ به نباتات و گل‌هاي زيبا و باطراوت و درختان بارور مبدل مي‌شوند. همچنين تطور و تكامل نطفه‌هاي حيوانات و انسان‌ها نشأت گرفته از خورشيد است؛ ليكن اين موجود شگرف و شگفت‌انگيز و فياض از آنجا كه خود موجودي است مادي، حد و مرز فعاليتش فقط ماديات است و چون در كمون ذاتش فاقد حيات معنوي است، قهراً نمي‌تواند بخشنده چنين حياتي باشد.

ولي در همين جهان هستي خلاق متعال مخلوقي آفريده كه به او منصب خليفه‌اللهي داده و نه تنها خورشيد، بلكه همه جهان را به خاطر او به وجود آورده و ماه، آفتاب، زمين و اقيانوس‌ها را مسخر او گردانيده است: الله الذي خلق السماوات و الارض و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم و سخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لكم الانهار و سخّر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر لكم الليل و النهار و آتاكم من كل ما سألتموه.

يقيناً اين همه عزت و شرافتي كه از جانب خلاق متعال نصيب انسان شده، براي جنبه مادي و ناسوتي او نيست؛ زيرا در اين قسمت موجودات ديگر نيز با انسان شريك‌اند؛ بلكه جنبه معنوي و ملكوتي او موجب كرامتش گشته است. و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً.

اي گـل تـازه كـه از بـاغ السـت به جهان آمده‌اي دست به دسـت

پـرده سبـز فلك غنـچه تـوست باشد اين جامه به قدش ز تو چست

باغبـان گـرچه كند غنچه هوس قصد او جلوه گـل باشـد و بس

گل تويي زين چمن و غير تو خار شـــيوه خــارپــرســتي بــگـذار

آنگاه همه انسان‌ها نيز يكسان نيستند، اكثريت به طفيل اقليتي كه به حق خليفه‌الله‌اند، كسوت خلقت پوشيده‌اند و اين اقليت كه در واقع علت غائي خلقت هستند، هم از جهت تكوين و هم از جهت تشريع، واسطه فيض بين خالق و مخلوق‌اند. خورشيد‌هاي تاباني هستند كه با نورانيت ذاتي و تعاليم الهي مسير زندگي بشر را منور مي‌سازند و سعادت جاوداني او را فراهم مي‌آورند: يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه.

ضرورت وجود انبيا

انسان ذاتاً و فطرتاً جوياي سعادت است و نيل به اين مقام كه كعبه آمال همگان است، بدون استفاده از نعمت وجود انبيا و هدايت آنان امكان‌پذير نيست.

قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن

ظلمات است، بترس از خطر گمراهي

اگر هدايت و روشنگري انبيا همراه نعمت عقل نباشد، نه تنها سعادت بشر تأمين نمي‌شود، بلكه چه بسا عقل تنها خطرآفرين باشد. پيمودن راه پرپيچ و خم زندگي بشر و راهنمايي او به صراط مستقيم حتماً نيازمند هدايت انبياي الهي است. 

در اين ره انبيا چون ساربان‌اند دليـل و رهنـماي كـاروان‌انـد

وز ايشان سيـد ما گشته سالار هم او اول، هم او آخر در اين كار

به او ختـم آمـده پايان اين راه در او منزل شده ادعوا الي الله

قل: هذه سبيلي ادعوا الي الله علي‌بصيره انا و من اتبعني. 6چون احكام دين مقدس اسلام جاودانه و قرآن مجيد آخرين كتاب آسماني است؛ لذا خداي متعال جانشيناني براي حضرت خاتم‌الانبيا(ص) معين فرموده تا نگهبانان و مفسران قرآن باشند. حديث ثقلين، متفق عند الفريقين است. همچنين از روايات صحيحه متواتره استفاده مي‌شود كه علماي رباني ادامه دهندگان سنت رسول‌الله و جانشينان آن حضرت و ائمه اطهار صلوات‌الله وسلامه عليهم أجمعين هستند. در جوامع حديثي روايات متعددي به اين مضمون نقل شده كه: «العلما ورثه الانبياء». مولاي متقيان(ع) يكي از چهار ركن قوام دين و دنيا را وجود عالمان و دانشمنداني ذكر فرموده كه علم خود را به كار گيرند؛ يعني علاوه براين كه عالم با عمل باشند، از تعليم و هدايت ديگران خودداري نكنند.

خلاصه آنكه علما و دانشمندان رباني كه به فرموده امام حسن عسكري(ع) خويشتن‌دار و حافظ دين خود باشند و با هواي نفس مخالفت كنند و پيوسته اوامر الهي را اطاعت نمايند، مقامي بس والا و ارجمند دارند؛ در حدي كه ديگران بايد آنان را مقتدا و اسوه خود قرار دهند؛8 همان گونه كه رسول الله و ائمه طاهرين اسوه و مقتداي آنان هستند: لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً.الحق از مصاديق بارز چنين علما، حضرت استاد رضا روزبه زنجاني، آن رادمرد الهي و خدمتگزار بود.