به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  


 

مبارك باد اي سرو روان اين سر كشيدن ها

ز كثرت ها بريدن ،سوي وحدت پر كشيدن ها

روزي از سلسله روزهاي روزگاران، «رضا» در زنجان چشم گشود و تصاوير دنياي ناشناخته در روزنه باريك ديدگانش فرو ريخت. مرور زمان به او شكل و شخصيت داد و زمان و زندگي برايش بوته گداختن‌ها شد. اين گداختن‌ها معيار وجود و جوهر ذاتش را مشخص كرد. به دبستان رفت و بعد در دانشسراي مقدماتي معلم شد. سپس از همان راه به دانشگاه رفت و فيزيك خواند، دبير شد و به درس و بحث علوم ديني پرداخت.

چه بسيارند افرادي كه حركت در مسيري مشخص را براي خود انتخاب مي‌كنند و رضا روزبه هم يكي از اين گونه رهروان تلاشگر وادي زندگي بود، تصوير روزبه تا اينجا مانند بسياري ديگر است. در فتنه آذربايجان (1324) كه دامنه آن به زنجان هم كشيده شد اصحاب فرقه دمكرات او را تنها به خاطر اعتقادات راسخش به مباني مذهبي به زندان افكندند، به قول خودش در عرض چند شب، موهاي سرش به سفيدي گراييد. احتمال اعدامش مي‌رفت. شب‌هاي زندان زنگار دلبستگي به دنياي مزبله آساي ما را از آيينه دلش زدود. با برطرف شدن اين فتنه بلشويك ساخته، آزاد شد ولي مويش به سياهي بازنگشت! با رابطه و اخلاصي كه در شب‌هاي طولاني و ديرگذر زندان با خداي خويش برقرار كرده بود خود را يافت.

 

 

درخواست شد در يادنامه اي که براي مرحوم مغفور دانشمند ارجمند متقي جناب آقاي رضا روزبه رضوان الله تعالي عليه تنظيم مي گردد اينجانب هم معلومات خود را نسبت به آن بزرگوار طالب ثراه اظهار دارم و آنچه بعوان الله ميسر شد در اين اوراق به رشته تحرير در بياورم، اينک عرض مي کنم که در اين سؤال (علي الخبير سقطت) به کسي که آگاهي کامل از اين موضوع دارد مراجعه کرده ايد آن مرحوم را بايد از اجزاي خانواده خودمان به حساب بياوريم. اما راجع به خاندان اين مرحوم، ايشان فرزند مرحوم مبرور- کربلايي محمود خياط- برادرزاده مرحوم شيخ جواد مجاهد طالب ثراه بود. به طوري که خاندان آن مرحوم در شهر زنجان به نمونه بودن در تقوا و صلاه معروف بودند بالاخص والد مرحوم روزبه که من هم درک کرده بودم به راستي نمونه فضيلت و تقوي و از افرادي بودند که (سيماهم في وجوهم) علامت عبادت و زهد و خشوع و صلابت از سيماي نورانيش لائح و ساطح بود. با خياطي روزگار خود را مي گذراند. ملک آزادگي و گنج قناعت گنجي است که به شمشير ميسر نشود سلطان را، اما عم ايشان مرحوم شيخ جواد زنجاني از زنجان مهاجرت کرده بود و ساکن کاظمين عليهما السلام بوده اينجانب، خدمت ايشان نرسيده بودم ولي از مرحوم آيت ا... والد قدس سره در وصفش از جهت وارستگي و زهد خود را وقف تربيت جوانان عراق عرب کردن و مجاهدت و پيکاري شديد با انگليسي ها و ابلاغ و اجراي فتواي جهاد مرحوم آيت ا... العظمي ميرزا محمدتقي شيرازي اعلي ا... مقامه مطالبي را مي شنيدم .