روزبه و روحانيت

استاد روزبه تحت تأثير عموي بزرگوارش شيخ جواد زنجاني به فكر تحصيل در رشته علوم ديني افتاده بود. سالهايي كه در دبستان توفيق شاگرد او بوديم، در حد فهم خود متوجه مي‌شديم كه به قواعد زبان عربي مسلط است. گاهي مجله الهلال يا المقتطف و همچنين بعضي از مجلدات مبادي العربيه را در دست او مي‌ديديم. معلوم بود كه به مطالعه آنها مشغول است. در ضمن سخنراني‌هاي ديني، آيات و روايات را از حفظ مي‌خواند كه نشانه آشنايي عميق او با قرآن و روايات بود.

استاد ساليان متمادي صبح زود (بين الطلوعين) جهت استفاده علمي به محضر مرحوم آيت‌الله آقاميرزا محمود حسيني امام جمعه مي‌رفت و منطق و قسمتي از فلسفه را از آن بزرگوار فرا گرفت. همچنين چندين سال در محضر مرحوم آيت‌الله آقاشيخ حسين دين‌محمدي كه از تلامذة مرحوم آخوند خراساني و شيخ الشريعه اصفهاني بود، به فرا گرفتن فقه و اصول اشتغال داشت. ظاهراً مقداري از كتاب العروه‌الوثقي را به صورت درس خارج و استدلالي از محضر آن بزرگوار استفاده كرده بود. معلومات اصولي و فقهي مرحوم روزبه در حد يك طلبه بسيار فاضل و قريب به اجتهاد بود. يك سال تابستان باهم در دماوند بوديم. قرار شد كتاب‌الارث و بعضي ابواب ديگر شرح‌لمعه را مباحثه كنيم. به علت كسالت ايشان، مطالعه به عهده من بود. وقتي كه مسأله را طرح مي‌كردم، به‌قدري با مهارت و حضور ذهن پاسخ مي‌گفت، مثل اينكه ساعت‌ها مطالعه كرده است.

استاد به تمام معني به مقام مرجعيت عقيده داشت و در مقابل فتوا يا حكم مجتهد تسليم محض بود. هرگز انتقادهاي بي‌اساس از روحانيت را تحمل نمي‌كرد. در حيات مرحوم آيت‌الله العظمي بروجردي مقلد ايشان بود و بعد از رحلت آن بزرگوار از آيت‌الله العظمي آقاي ميلاني تقليد مي‌كرد و با ايشان ارتباط خاصي داشت. هنگامي كه آن مرجع عالي‌قدر تصميم به تأسيس مؤسسه ديني و علمي حضرت امام جعفر صادق(ع) گرفتند، حسب‌الأمر ايشان مرحوم روزبه تابستان‌ها به مشهد مقدس مشرّف مي‌شد تا برنامه خاص آن مؤسسه با نظر و مشورت وي تنظيم شود.

استاد از مريدان خاص حضرت آيت‌الله علامه طباطبايي بود و در تفسير و فلسفه از محضر ايشان استفاده مي‌كرد. كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم و همچنين تفسيرالميزان را به دقت مطالعه كرده بود و در جلساتي كه با بعضي از طلاب فاضل يا فارغ‌التحصيلان دبيرستان علوي داشت، مطالبي را از آن‌ كتابها مطرح مي‌كرد و عميقاً بحث مي‌نمود. بعدها كه علامه طباطبايي با خواهر ايشان وصلت كرد، اين ارتباط بيشتر و در جلسات هفتگي علامه حضور مستمر داشت، رضوان‌الله عليهما.

با ابتكار علامه كرباسچيان، در برخي از تابستان‌ها عده‌اي از فضلاي حوزه علميه قم به تهران مي‌آمدند و در دبيرستان علوي زيرنظر مرحوم روزبه كلاس‌هاي خاصي براي آنان تشكيل مي‌شد و خود آن بزرگوار عهده‌دار تدريس بعضي از مواد بود.وقتي كه استاد به بيماري مبتلا شد، ارادتمندان ايشان اصرار داشتند براي معالجه به اروپا برود و ايشان چون وظيفه شرعي تشخيص نمي‌داد نمي‌پذيرفت؛ تا آنكه حضرت آيت‌الله العظمي ميلاني ضمن دست‌خطي نسبت به انجام اين مسافرت حكم صادر فرمودند، مرحوم روزبه تسليم شد و عازم انگلستان گرديد. استاد دوبار جهت معالجه به انگلستان رفت: يكي در سال 1348 و ديگري در سال 1352.

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com