به متن اصلی بازگردید

دبستان

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبستان > آرشيو اعلانات  

آرشيو اعلانات

Modify settings and columns
  
نمایه: 
 مرتب کردن بر اساس پیوست هابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
آزمون ميان ترم زبانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/01/1398 03:41 ب.ظاطلاعيه
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم دبستان دوره 2برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
06/12/1397 01:19 ب.ظاطلاعيه
اطلاعيه‌ي برگزاري سومين جلسه روش پايه دوم به همراه توزيع كارنامه نيم‌سال اولبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1397 12:47 ب.ظاطلاعيه
اطلاعيه‌ي برگزاري چهارمين جلسه روش پايه اول به همراه توزيع كارنامه نيم‌سال اول برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1397 12:47 ب.ظاطلاعيه
عدم برگزاري استخر پايه سوم دبستان در روز سه شنبه 97/11/16برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1397 12:44 ب.ظاطلاعيه
جلسه توزيع كارنامه دانش‌آموزان پايه چهارمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:10 ب.ظاطلاعيه
جلسه توزيع كارنامه دانش‌آموزان پايه پنجم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:08 ب.ظاطلاعيه
جلسه توزيع كارنامه دانش‌آموزان پايه سومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:08 ب.ظاطلاعيه
برنامه‌ و بودجه‌بندي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/10/1397 03:51 ب.ظاطلاعيه
اعلام زمان برگزاري جلسات دانش‌افزايي پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/09/1397 03:07 ب.ظاطلاعيه
يادآوري تعطيلي نوآموزان پيش دبستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/08/1397 03:46 ب.ظاطلاعيه
اعلام زمان برگزاري جلسات دانش‌افزايي پايه چهارم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/08/1397 12:57 ب.ظاطلاعيه
عدم برگزاري و جابه‌جايي برنامه عصري در مدرسه پايه پنجم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/08/1397 01:04 ب.ظاطلاعيه
عدم برگزاري و جابه‌جايي جلسات دانش‌افزايي پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/08/1397 07:21 ق.ظاطلاعيه
انجام وارنيش تراپي در پايه‌هاي اول تا پنجم دبستان در روزهاي يكشنبه 97/8/13 و دوشنبه 97/8/14برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/08/1397 12:55 ب.ظاطلاعيه
عدم برگزاري و جابه‌جايي جلسات دانش‌افزايي پايه چهارم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/08/1397 04:45 ب.ظاطلاعيه
اطلاعيه برگزاري دومين جلسه روش و كارگاه مدادگيري پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/08/1397 09:56 ق.ظاطلاعيه
عدم برگزاري جلسه روش پايه چهارم در روز يكشنبه 97/8/6 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/08/1397 02:58 ب.ظاطلاعيه
برگزاري اردوي تفريحي پايه سوم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/07/1397 02:06 ب.ظاطلاعيه
عدم برگزاري اردوي تفريحي پايه سوم دبستان در روز يكشنبه 97/7/22 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/07/1397 02:39 ب.ظاطلاعيه
برگزاري جلسه معارفه پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1397 03:38 ب.ظاطلاعيه
برگزاري جلسه معارفه پايه چهارم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1397 03:35 ب.ظاطلاعيه
به روز رساني سايت دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/06/1397 03:24 ب.ظاطلاعيه
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:03 ق.ظاطلاعيه
اطلاعيه برگزاري جلسه معارفه پايه سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/06/1397 10:58 ق.ظاطلاعيه
توزيع كتب درسي پايه‌هاي چهارم و پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/06/1397 11:57 ق.ظاطلاعيه
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/03/1397 09:58 ق.ظاطلاعيه
تكليف دانش آموزان پايه اول دبستان در روزهای چهارشنبه و پنچشنبه هجدهم و نوزدهم بهمن ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/12/1396 09:48 ق.ظاطلاعيه
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم دوره 2دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/12/1396 11:10 ق.ظاطلاعيه
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16/11/1396 03:27 ب.ظاطلاعيه
عدم برگزاري جلسه‌ي اولیا پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/11/1396 10:21 ق.ظاطلاعيه
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/11/1396 10:20 ق.ظاطلاعيه
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/10/1396 10:59 ق.ظاطلاعيه
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/10/1396 10:57 ق.ظاطلاعيه
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه چهارم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/10/1396 10:57 ق.ظاطلاعيه
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/10/1396 11:37 ق.ظاطلاعيه
عدم برگزاري چهارمين جلسه روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 12:41 ب.ظاطلاعيه
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز يكشنبه دهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 10:58 ق.ظاطلاعيه
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 08:29 ق.ظاطلاعيه
تغییر زمان برگزاری سومين جلسه روش اولياي پايه اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/09/1396 06:34 ب.ظاطلاعيه
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز يكشنبه بيست‌ و ششم آذربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/09/1396 02:49 ب.ظاطلاعيه
فلورايدتراپي دانش‌آموزان دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1396 11:48 ق.ظاطلاعيه
تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پايه‌ي سوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/09/1396 11:27 ق.ظاطلاعيه
برنامه و محدوده آزمونهاي بين نيمسال اول دوره2 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/08/1396 08:36 ق.ظاطلاعيه
نفرات منتخب انجمن اوليا و مربيان دبستان روزبهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/07/1396 10:55 ق.ظاطلاعيه
راهنماي نصب نرم‌افزار قرآني سروش ايمانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/07/1396 10:55 ق.ظ
به روز رساني صفحه‌ي رايانه سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/07/1396 10:54 ق.ظاطلاعيه
اطلاعيه تغيير زمان سومين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/07/1396 10:54 ق.ظاطلاعيه
DVD بازي پايه دومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/07/1396 10:54 ق.ظاطلاعيه
برنامه ملاقات مسؤولين دوره دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/07/1396 02:34 ب.ظاطلاعيه
دومين شماره‌ي نشريه اردوي تابستاني دوره 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/06/1396 10:33 ق.ظگزارش
اطلاعيه برگزاري جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستاني و اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/05/1396 02:17 ب.ظاطلاعيه
اوّلين شماره‌ي نشريه اردوي تابستاني دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/05/1396 01:54 ب.ظاطلاعيه
اطلاعيهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/05/1396 12:05 ب.ظاطلاعيه
برنامه هفتگي اردوي تابستاني دروه‌ي اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/04/1396 04:17 ب.ظاطلاعيه
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي اول و دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30/03/1396 09:34 ق.ظاطلاعيه
برنامه آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم دوره‌ي 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/02/1396 03:12 ب.ظاطلاعيه
تغيير برنامه هفتگي پايه هاي چهارم و پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/01/1396 12:38 ب.ظاطلاعيه
برنامه و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/12/1395 08:23 ق.ظاطلاعيه
اطلاعيه‌ي تغيير زمان جلسه‌ي توزيع كارنامه‌ي نيم‌سال‌اوّل دوره‌ي 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/11/1395 01:51 ب.ظاطلاعيه
گزارش تصویری زیارت امام زاده علی اکبر (پایه چهارم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/11/1395 02:37 ب.ظگزارش
گزارش تصویری بازدید از حسینیه جماران (پایه پنجم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/11/1395 01:56 ب.ظگزارش
گزارش تصویری بازدید از پارک ترافیک (پایه سوم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/11/1395 01:53 ب.ظگزارش
گزارش تصویری از نمایشگاه درس مطالعات اجتماعی (پایه سوم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/11/1395 01:46 ب.ظگزارش
گزارش تصویری از میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) - دوره 2برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/11/1395 01:43 ب.ظگزارش
گزارش تصویری از میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) - دوره 1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/10/1395 11:47 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از روز برفی (دوره 1)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/10/1395 11:44 ق.ظگزارش
گزارش تصویری بوستان مهرگان (پیش دبستانی)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/10/1395 11:41 ق.ظگزارش
گزارش تصویری بوستان جوانمردان (پایه اول)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/10/1395 11:37 ق.ظگزارش
گزارش تصویری بوستان قیطریه (پیش دبستانی)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/10/1395 11:34 ق.ظگزارش
برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي جبراني نيم سال اوّل دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 02:06 ب.ظاطلاعيه
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:50 ب.ظاطلاعيه
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز يكشنبه نوزدهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:50 ب.ظاطلاعيه
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 20 و 21 دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:49 ب.ظاطلاعيه
اطلاعيه‌ي برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي دوره 2 با توجه به تعطيلي پيش‌بيني نشده برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:49 ب.ظاطلاعيه
برنامه‌ي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/10/1395 08:58 ق.ظاطلاعيه
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز شنبه چهارم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 12:41 ب.ظاطلاعيه
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 11:06 ق.ظاطلاعيه
اطلاعيه برگزاري كارگاه بازي برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 09:42 ق.ظاطلاعيه
گزارش تصویری شبی در مدرسه (پایه چهارم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/09/1395 10:39 ق.ظگزارش
گزارش تصویری شبی در مدرسه (پایه سوم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/09/1395 10:36 ق.ظگزارش
گزارش تصویری بازدید از موزه علوم (پایه پنجم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/09/1395 10:34 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از برگزاری بزرگداشت استاد روزبه (نمازخانه دبستان دوره 2)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/09/1395 10:33 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از آموزش شنا (پایه پنجم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1395 11:38 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از آموزش شنا (پایه چهارم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1395 11:36 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از آموزش شنا (پایه سوم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1395 11:35 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از مسابقه فوتبال پایه چهارم و پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1395 11:33 ق.ظگزارش
گزارش تصویری از مسابقات ورزشی صبحگاه (دوره 2)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1395 11:29 ق.ظگزارش
نفرات منتخب انجمن اوليا و مربيان دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/09/1395 02:40 ب.ظاطلاعيه
گزارش تصویری عصری در مدرسه (پایه اول)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/09/1395 01:27 ب.ظگزارش
گزارش تصویری عصری در مدرسه (پایه دوم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/09/1395 01:25 ب.ظگزارش
گزارش تصویری بازدید از باغ وحش ارم (پایه اول)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/09/1395 01:22 ب.ظگزارش
گزارش تصویری از فعالیت های کلاسی پیش دبستانیبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/09/1395 01:08 ب.ظگزارش
گزارش تصویری از پروژه زبان آموزی (پایه اول)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/09/1395 01:05 ب.ظگزارش
برقرار بودن جلسه انجمن اولیا و مربیان روز پنج شنبه 27 آبانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/09/1395 02:39 ب.ظاطلاعيه
تعطيلي روز پنج شنبه 95/08/27برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/09/1395 02:39 ب.ظاطلاعيه
آزمون فاينال ترم 1 زبانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/08/1395 02:08 ب.ظاطلاعيه
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي سه‌شنبه چهارشنبه و پنجشنبه 25تا 27 آبان ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/08/1395 03:51 ب.ظاطلاعيه
برگزاري آزمون فاينال زبان انگليسي ترم 1 در روز سه‌شنبه 95/8/25برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/08/1395 11:32 ق.ظاطلاعيه
اطلاعيه‌ي تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پيش دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/08/1395 08:25 ق.ظاطلاعيه
1 - 100 بعدی