به متن اصلی بازگردید

دانش آموزان

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 تكليف

راهنمای نصب برنامه اسکرچ.pdfراهنمای نصب برنامه اسکرچErfan Khaniki
ScratchInstaller.exeScratchInstallerErfan Khaniki
AdobeAIRInstaller.exeAdobeAIRInstallerErfan Khaniki

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 ‭(Hidden)‬ چرا لوگو

 ‭(Hidden)‬ مقالات

 برنامه ها

Nuts and Bolts.swfNuts and BoltsErfan Khaniki
ShipFighter.sb2ShipFighterErfan Khaniki
Dinasour.sb2DinasourErfan Khaniki
BattleTank.sb2BattleTankErfan Khaniki
Space War.sb2Space WarErfan Khaniki
Train.sb2TrainErfan Khaniki
Piano.sb2PianoErfan Khaniki
Masiryab.sb2MasiryabErfan Khaniki
Koshti_Gir.sb2Koshti_GirErfan Khaniki
معرفی سنسورها.pdfمعرفی سنسورهاErfan Khaniki
نقشه های همستر.pdfنقشه های همسترErfan Khaniki
Map - Cars.zipMap - CarsErfan Khaniki
Rally.sb2RallyErfan Khaniki
Flowchart-Rally.PNGFlowchart-RallyErfan Khaniki
Blocks.pdfBlocksErfan Khaniki
Interface.pdfInterfaceErfan Khaniki
CheraghAli.swfCheraghAliErfan Khaniki

 دريافت فايل

 

 

 

 

 فعالیت های دانش آموزان

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "فعالیت های دانش آموزان" وجود ندارد.