به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 تکالیف

تكليف پايه سوم روز دو‌شنبه 27 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز دو‌شنبه 27 اسفند‌ماهجديدamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز يك‌شنبه 26 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز يك‌شنبه 26 اسفند‌ماهجديدamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز شنبه 25 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز شنبه 25 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز چهار‌شنبه 22 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز چهار‌شنبه 22 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز سه‌شنبه 21 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز سه‌شنبه 21 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز دو‌شنبه 20 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز دو‌شنبه 20 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز يك‌شنبه 19 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز يك‌شنبه 19 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌شنبه 18 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز ‌شنبه 18 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌چهار‌شنبه 15 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز ‌چهار‌شنبه 15 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز ‌سه‌شنبه 14 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌دوشنبه 13 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز ‌دوشنبه 13 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌يك‌شنبه 12 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز ‌يك‌شنبه 12 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌شنبه 11 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه سوم روز ‌شنبه 11 اسفند‌ماهamir hosein habibi

 قرآن

سوره‌ي يس.mp3سوره‌ي يسgholamreza safaee
تلاوت سوره الرحمن ـ استاد منشاوي.mp4تلاوت سوره الرحمن ـ استاد منشاويgholamreza safaee
اذان 03.mp3اذان 03gholamreza safaee
اذان 02.mp3اذان 02gholamreza safaee
اذان 01.ramاذان 01gholamreza safaee
نماز عصر.MP3نماز عصرgholamreza safaee
نماز ظهر.MP3نماز ظهرgholamreza safaee

 ریاضی

پاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 03.pdfپاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 03gholamreza safaee
پاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 02.pdfپاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 02gholamreza safaee
پاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 01.pdfپاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 01gholamreza safaee

 علوم

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "علوم سوم" وجود ندارد.

 فارسی و املا

املا سوم دبستان 10.pdfاملا سوم دبستان 10amir hosein habibi
املا سوم دبستان 09.pdfاملا سوم دبستان 09amir hosein habibi
املا سوم دبستان 08.pdfاملا سوم دبستان 08amir hosein habibi
املا سوم دبستان 07.pdfاملا سوم دبستان 07amir hosein habibi
املا سوم دبستان 06.pdfاملا سوم دبستان 06amir hosein habibi
املا سوم دبستان 05.pdfاملا سوم دبستان 05amir hosein habibi
املا سوم دبستان 04.pdfاملا سوم دبستان 04amir hosein habibi
املا سوم دبستان 03.pdfاملا سوم دبستان 03amir hosein habibi
املا سوم دبستان 02.pdfاملا سوم دبستان 02amir hosein habibi
املا سوم دبستان 01.pdfاملا سوم دبستان 01gholamreza safaee
عبارتها و واژه‌هاي دوم دبستان.pdfعبارتها و واژه‌هاي دوم دبستانgholamreza safaee

 زبان انگلیسی

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "زبان سوم" وجود ندارد.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs