به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 تکالیف

تكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌سه‌شنبه 31 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌سه‌شنبه 31 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌دو‌شنبه 30 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌دو‌شنبه 30 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌يك‌شنبه 29 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌يك‌شنبه 29 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌شنبه 28 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌‌شنبه 28 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌چهار‌شنبه 25 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌چهار‌شنبه 25 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌سه‌شنبه 24 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌سه‌شنبه 24 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌دوشنبه 23 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌دوشنبه 23 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌يكشنبه 22 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌يكشنبه 22 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌‌شنبه 21 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌‌شنبه 21 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌چهار‌شنبه 18 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌چهار‌شنبه 18 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌سه‌شنبه 17 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌سه‌شنبه 17 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌‌دوشنبه 16 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌‌دوشنبه 16 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌يك‌شنبه 15 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌يك‌شنبه 15 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه سوم روز ‌شنبه 14 ارديبهشت.pdfتكليف پايه سوم روز ‌شنبه 14 ارديبهشتamir hosein habibi

 قرآن

آهنگ بي كلام سرود.mp3آهنگ بي كلام سرودHamid Reza Falahi
سوره‌ي يس.mp3سوره‌ي يسgholamreza safaee
تلاوت سوره الرحمن ـ استاد منشاوي.mp4تلاوت سوره الرحمن ـ استاد منشاويgholamreza safaee
اذان 03.mp3اذان 03gholamreza safaee
اذان 02.mp3اذان 02gholamreza safaee
اذان 01.ramاذان 01gholamreza safaee
نماز عصر.MP3نماز عصرgholamreza safaee
نماز ظهر.MP3نماز ظهرgholamreza safaee

 ریاضی

پاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 03.pdfپاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 03gholamreza safaee
پاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 02.pdfپاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 02gholamreza safaee
پاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 01.pdfپاسخ مجموعه ریاضی ـ فصل 01gholamreza safaee

 علوم

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "علوم سوم" وجود ندارد.

 فارسی و املا

املا سوم دبستان 10.pdfاملا سوم دبستان 10amir hosein habibi
املا سوم دبستان 09.pdfاملا سوم دبستان 09amir hosein habibi
املا سوم دبستان 08.pdfاملا سوم دبستان 08amir hosein habibi
املا سوم دبستان 07.pdfاملا سوم دبستان 07amir hosein habibi
املا سوم دبستان 06.pdfاملا سوم دبستان 06amir hosein habibi
املا سوم دبستان 05.pdfاملا سوم دبستان 05amir hosein habibi
املا سوم دبستان 04.pdfاملا سوم دبستان 04amir hosein habibi
املا سوم دبستان 03.pdfاملا سوم دبستان 03amir hosein habibi
املا سوم دبستان 02.pdfاملا سوم دبستان 02amir hosein habibi
املا سوم دبستان 01.pdfاملا سوم دبستان 01gholamreza safaee
عبارتها و واژه‌هاي دوم دبستان.pdfعبارتها و واژه‌هاي دوم دبستانgholamreza safaee

 زبان انگلیسی

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "زبان سوم" وجود ندارد.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs