به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 تکالیف

تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌سه‌شنبه 31 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌سه‌شنبه 31 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌دو‌شنبه 30 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌دو‌شنبه 30 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌يك‌شنبه 29 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌يك‌شنبه 29 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌شنبه 28 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌‌شنبه 28 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌چهار‌شنبه 25 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌چهار‌شنبه 25 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌سه‌شنبه 24 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌سه‌شنبه 24 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌دوشنبه 23 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌دوشنبه 23 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌يكشنبه 22 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌يكشنبه 22 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌‌شنبه 21 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌‌شنبه 21 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌چهار‌شنبه 18 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌چهار‌شنبه 18 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌سه‌شنبه 17 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌سه‌شنبه 17 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌‌دوشنبه 16 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌‌دوشنبه 16 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌يك‌شنبه 15 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌يك‌شنبه 15 ارديبهشتamir hosein habibi
تكليف پايه پنجم روز ‌شنبه 14 ارديبهشت.pdfتكليف پايه پنجم روز ‌شنبه 14 ارديبهشتamir hosein habibi

 قرآن

متن سوره يس.pdfمتن سوره يسgholamreza safaee
سوره‌ي يس.mp3سوره‌ي يسgholamreza safaee
23-درس دوازدهم-آيات 11 تا 24 سوره انبيا.mp323-درس دوازدهم-آيات 11 تا 24 سوره انبياamir hosein habibi
20-درس يازدهم-آيات 40 تا 60 سوره شعرا.mp320-درس يازدهم-آيات 40 تا 60 سوره شعراamir hosein habibi
21-درس يازدهم-آيات 61 تا 83 سوره شعرا.mp321-درس يازدهم-آيات 61 تا 83 سوره شعراamir hosein habibi
22-درس دوازدهم-آيات 1 تا 10 سوره انبيا.mp322-درس دوازدهم-آيات 1 تا 10 سوره انبياamir hosein habibi
17-درس نهم-آيات 94 تا 102 سوره نحل.mp317-درس نهم-آيات 94 تا 102 سوره نحلamir hosein habibi
18-درس دهم-آيات 1 تا 8 سوره انفال.mp318-درس دهم-آيات 1 تا 8 سوره انفالamir hosein habibi
19-درس دهم-آيات 9 تا 16 سوره انفال.mp319-درس دهم-آيات 9 تا 16 سوره انفالamir hosein habibi
16-درس نهم-آيات 88 تا 93 سوره نحل.mp316-درس نهم-آيات 88 تا 93 سوره نحلamir hosein habibi
03-درس دوم- آیات 17 تا 40 سوره الرحمن.mp303-درس دوم- آیات 17 تا 40 سوره الرحمنamir hosein habibi
02-درس دوم-  آیات 50 تا 55 سوره قمر و آیات 1 تا 16 سوره الرحمن.mp302-درس دوم- آیات 50 تا 55 سوره قمر و آیات 1 تا 16 سوره الرحمنamir hosein habibi
15-درس هشتم-آيات 6 تا 10 سوره ابراهيم.mp315-درس هشتم-آيات 6 تا 10 سوره ابراهيمamir hosein habibi
09-درس پنجم-آیات 158 تا 165 سوره انعام.mp309-درس پنجم-آیات 158 تا 165 سوره انعامamir hosein habibi
08-درس پنجم-آیات 152 تا 157 سوره انعام.mp308-درس پنجم-آیات 152 تا 157 سوره انعامamir hosein habibi
11-درس ششم- آیات 3 تا 5 سوره مائده.mp311-درس ششم- آیات 3 تا 5 سوره مائدهamir hosein habibi
10-درس ششم- آیه 176 سوره نساء و آيات 1 و 2 سوره مائده.mp310-درس ششم- آیه 176 سوره نساء و آيات 1 و 2 سوره مائدهamir hosein habibi
14-درس هشتم-آيه 43 سوره رعد-آيات 1 تا 5 سوره ابراهيم.mp314-درس هشتم-آيه 43 سوره رعد-آيات 1 تا 5 سوره ابراهيمamir hosein habibi
12-درس هفتم-آيات 257 تا 259 سوره بقره.mp312-درس هفتم-آيات 257 تا 259 سوره بقرهamir hosein habibi
13-درس هفتم-آيات 264 تا 260 سوره بقره.mp313-درس هفتم-آيات 264 تا 260 سوره بقرهamir hosein habibi
(آیتم های بیشتر...)

 ریاضی

نمونه سؤال رياضي 03.pdfنمونه سؤال رياضي 03Hamid Reza Falahi
درصدهاي فوتبالي.pdfدرصدهاي فوتباليHamid Reza Falahi
نمونه سؤال رياضي 02.pdfنمونه سؤال رياضي 02Hamid Reza Falahi
نمونه سؤال رياضي  01.pdfنمونه سؤال رياضي 01Hamid Reza Falahi

 علوم

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "علوم پنجم" وجود ندارد.

 فارسی و املا

سرود بي كلام ايران.mp3سرود بي كلام ايرانgholamreza safaee
شيوه نامه‌ي تصحيح املا.pdfشيوه نامه‌ي تصحيح املاHamid Reza Falahi

 زبان انگلیسی

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "زبان پنجم" وجود ندارد.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs