به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبستان > اولیاء > آرشيو اعلانات  

آرشيو اعلانات

Modify settings and columns
  
نمایه: 
 مرتب کردن بر اساس پیوست هابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم دوره 2دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/12/1396 11:13 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه اول دبستان در روزهای چهارشنبه و پنچشنبه هجدهم و نوزدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/11/1396 09:49 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روزهای چهارشنبه و پنچشنبه هجدهم و نوزدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/11/1396 09:48 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه اول دبستان در روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17/11/1396 12:11 ب.ظ
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17/11/1396 12:09 ب.ظ
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16/11/1396 03:31 ب.ظ
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/11/1396 10:19 ق.ظ
عدم برگزاري جلسه‌ي اولیا پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/11/1396 10:18 ق.ظ
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/10/1396 11:36 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز دوشنبه يازدهم دي ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/10/1396 02:08 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز دوشنبه يازدهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/10/1396 02:06 ب.ظ
تاريخ برگزاري آزمون پايان ترم دوم زبان پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 12:57 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز يكشنبه دهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 10:57 ق.ظ
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 08:31 ق.ظ
تغییر زمان برگزاری سومين جلسه روش اولياي پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/09/1396 06:42 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز يكشنبه بيست‌ و ششم آذربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/09/1396 02:48 ب.ظ
برنامه فلورايد تراپي دانش آموزان پايه اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1396 12:30 ب.ظ
برنامه فلورايد تراپي دانش آموزان پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1396 12:29 ب.ظ
تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پايه‌ي سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/09/1396 11:27 ق.ظ
تغيير زمان دومين جلسه روش پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/08/1396 08:16 ق.ظ
برنامه تغذيه دانش آموزان پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/08/1396 05:24 ب.ظ
برنامه ملاقات مسؤولين دوره‌ي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/08/1396 05:20 ب.ظ
تغيير زمان برنامه عصري در مدرسه پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30/07/1396 09:03 ق.ظ
تغيير زمان اولين جلسه روش اولياي پيش دبستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/07/1396 08:21 ق.ظ
عدم تشكيل اولين جلسه روش اولياي پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/07/1396 08:15 ق.ظ
عدم برگزاري بازديد بوستان نهج البلاغه دانش آموزان پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/07/1396 08:08 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستاني و اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/07/1396 11:02 ق.ظ
فايل ارائه‌ي جلسه معارفه‌ي اولياي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1396 04:28 ب.ظ
دومين شماره‌ي نشريه اردوي تابستاني دوره 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/06/1396 10:35 ق.ظ
اوّلين شماره‌ي نشريه اردوي تابستاني دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/05/1396 01:55 ب.ظ
اطلاعيهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/05/1396 12:05 ب.ظ
برنامه هفتگي اردوي تابستاني دروه‌ي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/04/1396 04:19 ب.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي اول و دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30/03/1396 09:32 ق.ظ
برنامه آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم دوره‌ي 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/02/1396 03:12 ب.ظ
اطلاعيه‌ي بروزرساني كلاس خوش‌نويسي پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/01/1396 08:58 ق.ظ
برنامه و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/12/1395 08:19 ق.ظ
تغيير برنامه هفتگي پايه هاي چهارم و پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/11/1395 07:41 ق.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان چهارمين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/11/1395 02:14 ب.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان جلسه‌ي توزيع كارنامه‌ي نيم‌سال‌اوّل دوره‌ي 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/11/1395 01:51 ب.ظ
DVD بازي پايه دومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/11/1395 02:23 ب.ظ
برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي جبراني نيم سال اوّل دوره 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 02:08 ب.ظ
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:49 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز يكشنبه نوزدهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:49 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 20 و 21 دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:48 ب.ظ
اطلاعيه‌ي برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي دوره 2 با توجه به تعطيلي پيش‌بيني نشدهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:48 ب.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/10/1395 08:57 ق.ظ
برقرار بودن جلسه انجمن اولیا و مربیان روز پنج شنبه 27 آبانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/10/1395 10:52 ق.ظ
اطلاعيه تغيير زمان سومين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/10/1395 10:52 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري كارگاه بازيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/10/1395 10:52 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز شنبه چهارم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 12:44 ب.ظ
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه پنجم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 11:05 ق.ظ
نفرات منتخب انجمن اوليا و مربيان دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/09/1395 10:30 ق.ظ
تعطيلي روز پنج شنبه 95/08/27 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/09/1395 07:22 ق.ظ
آزمون فاينال ترم 1 زبان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/08/1395 02:11 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي سه‌شنبه چهارشنبه و پنجشنبه 25تا 27 آبان ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/08/1395 03:53 ب.ظ
برگزاري آزمون فاينال زبان انگليسي ترم 1 در روز سه‌شنبه 95/8/25 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/08/1395 11:31 ق.ظ
برنامه ملاقات دوره‌‌‌‌‌ي اوّل دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/08/1395 08:34 ق.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/08/1395 08:15 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/08/1395 11:15 ق.ظ
به روز رساني صفحه‌ي رايانه سوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/08/1395 11:07 ق.ظ
تغيير زمان نوبت دوم استخر پايه‌هاي سوم و چهارمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/07/1395 01:48 ب.ظ
اطلاعيه تعطيلي دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17/07/1395 08:16 ق.ظ
برنامه ملاقات مسئولين و معلمين راهنماي دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/07/1395 02:04 ب.ظ
جدول تكاليف ترم 1درس زبان انگليسي برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/07/1395 01:47 ب.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي پنجم-سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1395 11:17 ق.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي چهارم-سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1395 11:17 ق.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم-سال تحصيلي 96-95برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1395 08:35 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره 1 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/03/1395 11:35 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17/03/1395 04:31 ب.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم تا پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/02/1395 07:52 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي ميان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/12/1394 09:30 ق.ظ
تعطيلي دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/10/1394 08:59 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/10/1394 11:07 ق.ظ
دومين جلسه‌ي روش اولياي پايه‌ي سومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1394 09:45 ق.ظ
برنامه‌ي استخر دانش آموزان پايه سوم در روز شنبه 12دي‌ماه 1394 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/10/1394 11:21 ق.ظ
‍‍عدم برگزاری جلسه‌ی روش اولیای پایه‌های سوم و چهارم در روز سه‌شنبه ۹۴/۱۰/۱برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/10/1394 07:47 ق.ظ
اطلاعيه جلسه روش تدريس پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/09/1394 11:25 ق.ظ
اطلاعيه جلسه روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16/09/1394 10:50 ق.ظ
اطلاعيه برنامه ملاقات دوره2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16/08/1394 10:30 ق.ظ
اطلاعيه جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستان گروه1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/08/1394 08:47 ق.ظ
اطلاعيه دومين جلسه دانش افزايي اولياي پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/07/1394 02:49 ب.ظ
اطلاعيه اولين جلسه دانش افزايي اولياي پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/07/1394 02:39 ب.ظ
اطلاعيه اولين جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستان گروه1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/07/1394 12:26 ب.ظ
اولين جلسه روش تدريس پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/07/1394 09:53 ق.ظ
برنامه‌ي زمان بندي جلسات معارفه دوره1دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/06/1394 03:44 ب.ظ
برنامه‌ي زمان بندي جلسات معارفه دوره2دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/06/1394 03:43 ب.ظ
دفترچه اردوي تابستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/03/1394 11:49 ق.ظ
دفترچه اردوي تابستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/03/1394 11:47 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون هاي پايان سال تحصيلي 94-93 دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/02/1394 08:31 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون هاي پايان سال تحصيلي 94-93 دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/02/1394 08:25 ق.ظ
برنامه آزمون هاي ميان نيم سال دوّمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/12/1393 11:44 ق.ظ
اطلاعيه راه اندازي سايت رايانه‌ي پايه‌ي سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/11/1393 08:24 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون هاي پايان نيم‌سال اول برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/10/1393 09:54 ق.ظ
نفرات منتخب انجمن اوليا و مربيان دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/10/1393 03:58 ب.ظ
فايل هاي شنيداري ترم دوم زبان هرمس برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/09/1393 11:17 ق.ظ
اطلاعيه تغيير برنامه هفتگي پايه سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/09/1393 11:16 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه روش پايه اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/09/1393 04:07 ب.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه روش پايه پيش‌دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/09/1393 03:15 ب.ظ
برنامه آزمون ميان نيم‌سال اول پايه‌هاي سوم تا ششمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/09/1393 01:27 ب.ظ
اطلاعيه جلسه‌ي توزيع كارنامه ميان نيم‌سال اول برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/08/1393 02:34 ب.ظ
1 - 100 بعدی