به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبستان > اولیاء > آرشيو اعلانات  

آرشيو اعلانات

Modify settings and columns
  
نمایه: 
 مرتب کردن بر اساس پیوست هابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
اطلاعيه‌ي بروزرساني كلاس خوش‌نويسي پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/07/1438 08:58 ق.ظ
برنامه و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/05/1438 08:19 ق.ظ
تغيير برنامه هفتگي پايه هاي چهارم و پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/05/1438 07:41 ق.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان چهارمين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/05/1438 02:14 ب.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان جلسه‌ي توزيع كارنامه‌ي نيم‌سال‌اوّل دوره‌ي 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/04/1438 01:51 ب.ظ
DVD بازي پايه دومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/04/1438 02:23 ب.ظ
برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي جبراني نيم سال اوّل دوره 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/04/1438 02:08 ب.ظ
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/04/1438 01:49 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز يكشنبه نوزدهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/04/1438 01:49 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 20 و 21 دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/04/1438 01:48 ب.ظ
اطلاعيه‌ي برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي دوره 2 با توجه به تعطيلي پيش‌بيني نشدهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/04/1438 01:48 ب.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/04/1438 08:57 ق.ظ
برقرار بودن جلسه انجمن اولیا و مربیان روز پنج شنبه 27 آبانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/03/1438 10:52 ق.ظ
اطلاعيه تغيير زمان سومين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/03/1438 10:52 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري كارگاه بازيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/03/1438 10:52 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز شنبه چهارم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/03/1438 12:44 ب.ظ
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه پنجم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/03/1438 11:05 ق.ظ
نفرات منتخب انجمن اوليا و مربيان دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/03/1438 10:30 ق.ظ
تعطيلي روز پنج شنبه 95/08/27 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/03/1438 07:22 ق.ظ
آزمون فاينال ترم 1 زبان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/02/1438 02:11 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي سه‌شنبه چهارشنبه و پنجشنبه 25تا 27 آبان ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/02/1438 03:53 ب.ظ
برگزاري آزمون فاينال زبان انگليسي ترم 1 در روز سه‌شنبه 95/8/25 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/02/1438 11:31 ق.ظ
برنامه ملاقات دوره‌‌‌‌‌ي اوّل دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/02/1438 08:34 ق.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/02/1438 08:15 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/01/1438 11:15 ق.ظ
به روز رساني صفحه‌ي رايانه سوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/01/1438 11:07 ق.ظ
تغيير زمان نوبت دوم استخر پايه‌هاي سوم و چهارمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/01/1438 01:48 ب.ظ
اطلاعيه تعطيلي دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/01/1438 08:16 ق.ظ
برنامه ملاقات مسئولين و معلمين راهنماي دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/12/1437 02:04 ب.ظ
جدول تكاليف ترم 1درس زبان انگليسي برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/12/1437 01:47 ب.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي پنجم-سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/12/1437 11:17 ق.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي چهارم-سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/12/1437 11:17 ق.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم-سال تحصيلي 96-95برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/12/1437 08:35 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره 1 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/09/1437 11:35 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/09/1437 04:31 ب.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم تا پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/08/1437 07:52 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي ميان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/05/1437 09:30 ق.ظ
تعطيلي دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/04/1437 08:59 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/03/1437 11:07 ق.ظ
دومين جلسه‌ي روش اولياي پايه‌ي سومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/03/1437 09:45 ق.ظ
برنامه‌ي استخر دانش آموزان پايه سوم در روز شنبه 12دي‌ماه 1394 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/03/1437 11:21 ق.ظ
‍‍عدم برگزاری جلسه‌ی روش اولیای پایه‌های سوم و چهارم در روز سه‌شنبه ۹۴/۱۰/۱برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/03/1437 07:47 ق.ظ
اطلاعيه جلسه روش تدريس پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
06/03/1437 11:25 ق.ظ
اطلاعيه جلسه روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/02/1437 10:50 ق.ظ
اطلاعيه برنامه ملاقات دوره2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/01/1437 10:30 ق.ظ
اطلاعيه جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستان گروه1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/01/1437 08:47 ق.ظ
اطلاعيه دومين جلسه دانش افزايي اولياي پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/01/1437 02:49 ب.ظ
اطلاعيه اولين جلسه دانش افزايي اولياي پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/01/1437 02:39 ب.ظ
اطلاعيه اولين جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستان گروه1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/12/1436 12:26 ب.ظ
اولين جلسه روش تدريس پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/12/1436 09:53 ق.ظ
برنامه‌ي زمان بندي جلسات معارفه دوره1دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/12/1436 03:44 ب.ظ
برنامه‌ي زمان بندي جلسات معارفه دوره2دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/12/1436 03:43 ب.ظ
دفترچه اردوي تابستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/09/1436 11:49 ق.ظ
دفترچه اردوي تابستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/09/1436 11:47 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون هاي پايان سال تحصيلي 94-93 دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/08/1436 08:31 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون هاي پايان سال تحصيلي 94-93 دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/08/1436 08:25 ق.ظ
برنامه آزمون هاي ميان نيم سال دوّمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/05/1436 11:44 ق.ظ
اطلاعيه راه اندازي سايت رايانه‌ي پايه‌ي سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/04/1436 08:24 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون هاي پايان نيم‌سال اول برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/03/1436 09:54 ق.ظ
نفرات منتخب انجمن اوليا و مربيان دبستان روزبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/03/1436 03:58 ب.ظ
فايل هاي شنيداري ترم دوم زبان هرمس برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/02/1436 11:17 ق.ظ
اطلاعيه تغيير برنامه هفتگي پايه سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/02/1436 11:16 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه روش پايه اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/02/1436 04:07 ب.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه روش پايه پيش‌دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/02/1436 03:15 ب.ظ
برنامه آزمون ميان نيم‌سال اول پايه‌هاي سوم تا ششمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30/01/1436 01:27 ب.ظ
اطلاعيه جلسه‌ي توزيع كارنامه ميان نيم‌سال اول برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/01/1436 02:34 ب.ظ
اطلاعيه جلسه روش تدريس پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/01/1436 01:11 ب.ظ
اطلاعيه برگزاري ششمين جلسه دانش‌افزايي اولياي پايه‌ي اوّل دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/01/1436 09:27 ق.ظ
برنامه جلسات معارفه اول تا ششم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/01/1436 09:28 ق.ظ
جلسه معارفه پيش دبستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/01/1436 09:27 ق.ظ
برنامه‌ي هفتگي دانش آموزان پايه‌هاي اول تا ششم سال تحصيلي 94-93برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/12/1435 02:30 ب.ظ
معرفي برنامه و كلاس‌هاي اردوي تابستاني دبستان 93-92برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/12/1435 11:48 ق.ظ
اطلاعيه مراسم افطاري دوره2برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1435 09:13 ق.ظ
اطلاعيه مراسم افطاري دوره1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1435 09:13 ق.ظ
جدول تكاليف درس زبان انگليسي برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/09/1435 10:26 ب.ظ
دعوتنامه جشن پايان سال اولياء پايه‌ي چهارم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/09/1435 10:25 ب.ظ
تعطيلي پايه ششم در روز يكشنبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/07/1435 08:54 ق.ظ
آزمون فاينال زبان انگليسي پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/07/1435 09:08 ق.ظ
يادآوري زمان تعطيلي مدرسه در روز چهارشنبه 92/12/28 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/06/1435 09:59 ق.ظ
برنامه آزمون ميان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم تا ششم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/05/1435 02:01 ق.ظ
زمان آزمون رايانه‌ پايه‌هاي سوم و چهارم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:49 ق.ظ
استخر پايه‌ي سوم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:49 ق.ظ
برنامه آزمون نيم‌سال اول پايه‌هاي سوم تا ششم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:49 ق.ظ
تغيير زمان جلسه‌ دانش افزايي پايه ششمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:48 ق.ظ
تاريخ برگزاري آزمون‌هاي پايان ترم زبان انگليسي پايه‌هاي دوم تا ششم (final)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:48 ق.ظ
تعطيلي روز شنبه 92/10/28 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:48 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان در روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:48 ق.ظ
عدم تشکیل جلسه ی دانش افزایی مادران پایه ی اوّل دبستان -گروه 2 در روز چهارشنبه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:48 ق.ظ
جلسه ی اولیای پایه ی ششم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:48 ق.ظ
برگزاري جلسه‌ي دانش‌افزايي اولياي پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:47 ق.ظ
تعطيلي فوق برنامه روز پنجشنبه 92/11/17برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:47 ق.ظ
تعطيلي پايه‌ي پيش دبستاني روز پنجشنبه 92/11/17برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/04/1435 06:47 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان در روز دو‌شنبه چهاردهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03/04/1435 01:39 ب.ظ
استخر پايه‌ي چهارم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/02/1435 10:21 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان در روز سه‌شنبه سوم دي ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/02/1435 10:20 ق.ظ
تعطيلي پايه‌ي پيش دبستاني روز پنجشنبه 92/10/5 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/02/1435 10:20 ق.ظ
تعطيلي فوق برنامه روز پنجشنبه 92/10/5برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/02/1435 10:20 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان در روز چهار‌شنبه چهارم دي ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/02/1435 10:19 ق.ظ
آيين نامه كارنماي امتيازي سال تحصيلي 92-93برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/02/1435 01:30 ب.ظ
تغيير زمان جلسه‌ي روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/02/1435 01:30 ب.ظ
1 - 100 بعدی