به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبستان > اولیاء > آرشيو اعلانات  

آرشيو اعلانات

Modify settings and columns
  
نمایه: 
 مرتب کردن بر اساس پیوست هابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم دبستان دوره 2 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
06/12/1397 01:33 ب.ظ
اطلاعيه‌ي برگزاري چهارمين جلسه روش پايه اول به همراه توزيع كارنامه نيم‌سال اول برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1397 12:46 ب.ظ
اطلاعيه‌ي برگزاري سومين جلسه روش پايه دوم به همراه توزيع كارنامه نيم‌سال اولبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1397 12:46 ب.ظ
عدم برگزاري استخر پايه سوم دبستان در روز سه شنبه 97/11/16 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1397 12:45 ب.ظ
جلسه توزيع كارنامه دانش‌آموزان پايه چهارم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:11 ب.ظ
جلسه توزيع كارنامه دانش‌آموزان پايه سوم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:11 ب.ظ
جلسه توزيع كارنامه دانش‌آموزان پايه پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:06 ب.ظ
راهنماي نصب نرم‌افزار قرآني سروش ايمانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:01 ب.ظ
اطلاعيه برگزاري دومين جلسه روش و كارگاه مدادگيري پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/10/1397 04:01 ب.ظ
برنامه‌ و بودجه‌بندي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/10/1397 03:53 ب.ظ
نفرات منتخب انجمن اولباء و مربیانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/09/1397 07:51 ق.ظ
اعلام زمان برگزاري جلسات دانش‌افزايي پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/09/1397 03:09 ب.ظ
يادآوري تعطيلي نوآموزان پيش دبستاني برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/08/1397 03:44 ب.ظ
اعلام زمان برگزاري جلسات دانش‌افزايي پايه چهارم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/08/1397 12:56 ب.ظ
عدم برگزاري و جابه‌جايي برنامه عصري در مدرسه پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/08/1397 01:05 ب.ظ
عدم برگزاري و جابه‌جايي جلسات دانش‌افزايي پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/08/1397 07:23 ق.ظ
انجام وارنيش تراپي در پايه‌هاي اول تا پنجم دبستان در روزهاي يكشنبه 97/8/13 و دوشنبه 97/8/14 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/08/1397 12:56 ب.ظ
عدم برگزاري و جابه‌جايي جلسات دانش‌افزايي پايه چهارم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/08/1397 04:46 ب.ظ
عدم برگزاري جلسه روش پايه چهارم در روز يكشنبه 97/8/6برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/08/1397 02:58 ب.ظ
برگزاري اردوي تفريحي پايه سومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/07/1397 02:05 ب.ظ
عدم برگزاري اردوي تفريحي پايه سوم دبستان در روز يكشنبه 97/7/22 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/07/1397 02:39 ب.ظ
برگزاري جلسه معارفه پايه پنجم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1397 03:38 ب.ظ
برگزاري جلسه معارفه پايه چهارم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1397 03:36 ب.ظ
به روز رساني سايت دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/06/1397 03:27 ب.ظ
DVD بازي پايه دومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/06/1397 12:14 ب.ظ
تغيير برنامه هفتگي پايه هاي چهارم و پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31/06/1397 12:14 ب.ظ
اطلاعيه‌ي بروزرساني كلاس خوش‌نويسي پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:03 ق.ظ
تغيير زمان دومين جلسه روش پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:02 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:02 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه اول دبستان در روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:01 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روزهای چهارشنبه و پنچشنبه هجدهم و نوزدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:01 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه اول دبستان در روزهای چهارشنبه و پنچشنبه هجدهم و نوزدهم بهمن ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:00 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1397 09:00 ق.ظ
توزيع كتب درسي پايه‌هاي چهارم و پنجم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/06/1397 11:56 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه معارفه پايه سوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/06/1397 03:06 ب.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/03/1397 09:57 ق.ظ
برنامه آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم دوره‌ي 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/02/1397 08:50 ق.ظ
برنامه فلورايد تراپي دانش آموزان پايه اول و دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/02/1397 04:11 ب.ظ
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم دوره 2دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/12/1396 11:13 ق.ظ
تكليف دانش آموزان پايه دوم دبستان در روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16/11/1396 03:31 ب.ظ
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/11/1396 10:19 ق.ظ
عدم برگزاري جلسه‌ي اولیا پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/11/1396 10:18 ق.ظ
تاريخ برگزاري جلسه اولياي پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/10/1396 11:36 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز دوشنبه يازدهم دي ماهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/10/1396 02:08 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز دوشنبه يازدهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/10/1396 02:06 ب.ظ
تاريخ برگزاري آزمون پايان ترم دوم زبان پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 12:57 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز يكشنبه دهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 10:57 ق.ظ
برنامه‌ و محدوده آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/10/1396 08:31 ق.ظ
تغییر زمان برگزاری سومين جلسه روش اولياي پايه اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/09/1396 06:42 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان پايه اوّل و دوم دبستان در روز يكشنبه بيست‌ و ششم آذربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/09/1396 02:48 ب.ظ
برنامه فلورايد تراپي دانش آموزان پايه اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1396 12:30 ب.ظ
برنامه فلورايد تراپي دانش آموزان پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23/09/1396 12:29 ب.ظ
تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پايه‌ي سوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21/09/1396 11:27 ق.ظ
برنامه تغذيه دانش آموزان پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/08/1396 05:24 ب.ظ
برنامه ملاقات مسؤولين دوره‌ي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02/08/1396 05:20 ب.ظ
تغيير زمان برنامه عصري در مدرسه پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30/07/1396 09:03 ق.ظ
تغيير زمان اولين جلسه روش اولياي پيش دبستانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27/07/1396 08:21 ق.ظ
عدم تشكيل اولين جلسه روش اولياي پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/07/1396 08:15 ق.ظ
عدم برگزاري بازديد بوستان نهج البلاغه دانش آموزان پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/07/1396 08:08 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري جلسه دانش افزايي اولياي پيش دبستاني و اول دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/07/1396 11:02 ق.ظ
فايل ارائه‌ي جلسه معارفه‌ي اولياي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/06/1396 04:28 ب.ظ
دومين شماره‌ي نشريه اردوي تابستاني دوره 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/06/1396 10:35 ق.ظ
اوّلين شماره‌ي نشريه اردوي تابستاني دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/05/1396 01:55 ب.ظ
اطلاعيهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/05/1396 12:05 ب.ظ
برنامه هفتگي اردوي تابستاني دروه‌ي اول دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/04/1396 04:19 ب.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره‌ي اول و دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30/03/1396 09:32 ق.ظ
برنامه آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم دوره‌ي 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/02/1396 03:12 ب.ظ
برنامه و محدوده آزمون‌هاي بين‌نيم‌سال دوم سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/12/1395 08:19 ق.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان چهارمين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/11/1395 02:14 ب.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان جلسه‌ي توزيع كارنامه‌ي نيم‌سال‌اوّل دوره‌ي 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/11/1395 01:51 ب.ظ
برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي جبراني نيم سال اوّل دوره 2 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 02:08 ب.ظ
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:49 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز يكشنبه نوزدهم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:49 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 20 و 21 دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:48 ب.ظ
اطلاعيه‌ي برنامه‌ي برگزاري آزمون‌هاي دوره 2 با توجه به تعطيلي پيش‌بيني نشدهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22/10/1395 01:48 ب.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12/10/1395 08:57 ق.ظ
برقرار بودن جلسه انجمن اولیا و مربیان روز پنج شنبه 27 آبانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/10/1395 10:52 ق.ظ
اطلاعيه تغيير زمان سومين جلسه‌ي روش پايه دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/10/1395 10:52 ق.ظ
اطلاعيه برگزاري كارگاه بازيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/10/1395 10:52 ق.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روز شنبه چهارم دي ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 12:44 ب.ظ
اطلاعیه برگزاری جلسه دانش افزایی پايه پنجم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04/10/1395 11:05 ق.ظ
تعطيلي روز پنج شنبه 95/08/27 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11/09/1395 07:22 ق.ظ
آزمون فاينال ترم 1 زبان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
29/08/1395 02:11 ب.ظ
تكاليف دانش آموزان دوره‌ي اوّل دبستان در روزهاي سه‌شنبه چهارشنبه و پنجشنبه 25تا 27 آبان ماه برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25/08/1395 03:53 ب.ظ
برگزاري آزمون فاينال زبان انگليسي ترم 1 در روز سه‌شنبه 95/8/25 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/08/1395 11:31 ق.ظ
برنامه ملاقات دوره‌‌‌‌‌ي اوّل دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/08/1395 08:34 ق.ظ
اطلاعيه‌ي تغيير زمان دومين جلسه‌ي روش پيش دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20/08/1395 08:15 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اوّل دوره‌ي دوم دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/08/1395 11:15 ق.ظ
به روز رساني صفحه‌ي رايانه سوم دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/08/1395 11:07 ق.ظ
تغيير زمان نوبت دوم استخر پايه‌هاي سوم و چهارمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/07/1395 01:48 ب.ظ
اطلاعيه تعطيلي دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17/07/1395 08:16 ق.ظ
برنامه ملاقات مسئولين و معلمين راهنماي دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/07/1395 02:04 ب.ظ
جدول تكاليف ترم 1درس زبان انگليسي برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/07/1395 01:47 ب.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي پنجم-سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1395 11:17 ق.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي چهارم-سال تحصيلي 96-95 برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1395 11:17 ق.ظ
برنامه درسي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم-سال تحصيلي 96-95برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/07/1395 08:35 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره 1 دبستان برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24/03/1395 11:35 ق.ظ
دفترچه‌ي معرّفي فعّاليت‌هاي اردوي تابستاني دوره 2 دبستانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17/03/1395 04:31 ب.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي پايان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم تا پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/02/1395 07:52 ق.ظ
برنامه‌ي آزمون‌هاي ميان نيم‌سال دوم پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09/12/1394 09:30 ق.ظ
1 - 100 بعدی