به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبستان > اولیاء > تقويم اجرايي دوره دوم  

تقويم اجرايي دوره دوم

Modify settings and columns

انتخاب نوع برنامه: انتخاب پایه:
اجرائی جلسات اولیاء استخر بازدیدها دانش افزایی

  
نمایه: 
< شهریور 96 >
 ش  ی  د  س  چ  پ  ج 
 28 
 29 
 30 
  اختتاميه اردوي تابستاني||||اجرائی||||همه
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 5 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 6 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 7 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 8 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 9 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 10 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 11 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 12 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 13 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 14 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 15 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 16 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 17 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 18 
  تعطيلي تابستاني موسسه||||اجرائی||||همه
 19 
  شروع كار مدرسه/ توزيع لوازم‌التّحرير مصرفي دانش‌آموزان||||اجرائی||||همه
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
  جلسه معارفه اولياي پايه چهارم (17:45 تا 19:15)||||جلسات اولیاء||||چهارم
 29 
  جلسه معارفه اولياي پايه پنجم (15:45 تا 17:15)||||جلسات اولیاء||||پنجم
  جلسه معارفه اولياي پايه ششم (17:45 تا 19:15) ||||جلسات اولیاء||||ششم
 30 
 31