به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبستان > اولیاء > تقويم اجرايي دوره دوم  

تقويم اجرايي دوره دوم

Modify settings and columns

انتخاب نوع برنامه: انتخاب پایه:
اجرائی جلسات اولیاء استخر بازدیدها دانش افزایی

  
نمایه: 
< اسفند 98 >
 ش  ی  د  س  چ  پ  ج 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
   تعطيلي مؤسسه||||اجرائی||||همه
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
  آزمون ميان ترم 4 زبان||||اجرائی||||همه
 23 
 24 
  استخر پايه چهارم (12-10) جلسه 12||||استخر||||چهارم
 25 
  اردوي يكروزه پايه سوم (جاجرود)||||اجرائی||||همه
 26 
 27 
  استخر پايه پنجم (12-10) جلسه 12||||استخر||||پنجم
 28 
 29 
 1