به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دوره اول

 

برنامه ي مسابقات ورزشي

پايه‌هاي اوّل و دوم

رديف

رشته‌ي ورزشي

زمان ثبت‌نام

شروع مسابقه

1

طناب كشي

دوشنبه

96/7/10

سه‌شنبه

96/7/18

2

دو سرعت 100 متر

سه‌شنبه

96/8/2

چهارشنبه

96/8/10

3

دو امدادي 200 متر 

چهارشنبه

96/9/1

چهار‌شنبه

96/9/8

4

طناب زني

شنبه

96/10/2

شنبه

96/10/9

5

پرتاب در حلقه

دوشنبه

96/11/2

دوشنبه

96/11/9

6

فوتبال گل بزرگ

شنبه

96/11/21

يكشنبه

96/11/29

7

وسطي

چهارشنبه

96/12/9

دوشنبه

96/12/14

 دوره دوم

 توضيحات

مسابقات گانيه
مسابقات فوتبال گل بزرگ
مسابقات فوتبال گل كوچك
مسابقات وسطي
مسابقات پرتاب در حلقه
مسابقات بسكتبال
مسابقات دو 200متر امدادي
مسابقات دو 300 متر امدادي
مسابقات پينگ پنگ
مسابقات طناب‌زني
مسابقات طناب‌كشي
مسابقات دو سرعت