به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دوره اول

 

برنامه ي مسابقات ورزشي

پايه‌هاي اوّل و دوم

رديف

رشته‌ي ورزشي

زمان ثبت‌نام

شروع مسابقه

1

طناب كشي

دوشنبه

97/07/09

دو‌شنبه

97/07/16

2

دو سرعت 100 متر

چهارشنبه

97/08/02

چهارشنبه

97/08/09

3

دو امدادي 200 متر 

دوشنبه

97/09/05

‌شنبه

97/09/10

4

طناب زني

يكشنبه

97/10/02

شنبه

97/10/08

5

پرتاب در حلقه

سه‌شنبه

97/11/02

شنبه

97/11/06

6

فوتبال گل بزرگ

سه‌شنبه

97/11/23

يكشنبه

97/11/28

7

وسطي

شنبه

97/12/11

شنبه

97/12/18

 دوره دوم

 توضيحات

مسابقات گانيه
مسابقات فوتبال گل بزرگ
مسابقات فوتبال گل كوچك
مسابقات وسطي
مسابقات پرتاب در حلقه
مسابقات بسكتبال
مسابقات دو 200متر امدادي
مسابقات دو 300 متر امدادي
مسابقات پينگ پنگ
مسابقات طناب‌زني
مسابقات طناب‌كشي
مسابقات دو سرعت