به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دوره اول

 

برنامه ي مسابقات ورزشي

پايه‌هاي اوّل و دوم

رديف

رشته‌ي ورزشي

زمان ثبت‌نام

شروع مسابقه

1

طناب كشي

چهارشنبه

95/7/7

سه‌شنبه

95/7/13

2

دو سرعت 100 متر

يكشنبه

95/8/2

چهارشنبه

95/8/12

3

دو امدادي 200 متر 

دوشنبه

95/9/1

سه‌شنبه

95/9/9

4

طناب زني

چهارشنبه

95/10/1

چهارشنبه

95/10/8

5

پرتاب در حلقه

شنبه

95/11/2

شنبه

95/11/9

6

فوتبال گل بزرگ

يكشنبه

95/12/1

سه‌شنبه

95/12/10

7

وسطي

سه‌شنبه

96/1/22

چهارشنبه

96/1/30

 دوره دوم

 توضيحات

مسابقات گانيه
مسابقات فوتبال گل بزرگ
مسابقات فوتبال گل كوچك
مسابقات وسطي
مسابقات پرتاب در حلقه
مسابقات بسكتبال
مسابقات دو 200متر امدادي
مسابقات دو 300 متر امدادي
مسابقات پينگ پنگ
مسابقات طناب‌زني
مسابقات طناب‌كشي
مسابقات دو سرعت