به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 آزمايشگاه ها

 
 

آزمايشگاه دبستان با وسعتي مناسب، براي انجام فعّاليّت‌هاي گروهي علمي و آزمايشگاهي طراحي شده‌است. در اين مكان ميزهاي مناسب با تجهيزات كامل آزمايشگاهي به تعداد 8 عدد پيش بيني شده است.

معلّمين هر يك از كلاس‌هاي دبستان براي تدريس درس علوم تجربي مطابق برنامه‌ي پيش بيني شده كلاس خود را در آزمايشگاه تشكيل مي‌دهند.

برخي از كلاس‌هاي ديگر نيز كه بنا بر ضرورت و با تشخيص آموزگار، چنانچه نياز به انجام فعّاليّت گروهي داشته باشد، با هماهنگي با مسؤول آزمايشگاه مدرسه در آزمايشگاه برگزار مي‌شود.

 

وسايل موجود در آزمايشگاه دبستان به چندگروه طبقه بندي مي‌شوند:        

       وسايل آزمايشگاهي علوم:

        اين وسايل براي انجام آزمايش توسّط گروه‌هاي دانش‌آموزان و آموزگار پيش‌بيني و تهيّه مي‌شوند.

       وسايل تدريس رياضي:

اين وسايل ابزار كمك آموزشي، براي تدريس فعّال دروس مختلف رياضي هستند كه به تعداد كلاس و دانش‌آموزان تهيّه شده‌اند.

        چارت‌ها:

شامل تصاوير و پوسترهاي آموزشي در درس‌هاي رياضي، علوم تجربي، جغرافيا و تاريخ مي‌باشند.

 

 

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs