به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1 آقاي دكتر حميدسعيد عماد منتخب انجمن
2 آقاي دكتر محمدرضا خامي منتخب انجمن
3 آقاي دکتر سیدتقی امید نائینی منتخب انجمن
4 آقاي مهندس محمدحسین شعربافچی زاده منتخب انجمن
5 آقاي دكتر عباس عزیزی خوئی منتخب انجمن
6 آقاي دكتر محمد فطانت فرد حقیقی منتخب انجمن
7 آقاي دکتر سید محمد صادق موحد منتخب انجمن
8 آقاي ميرصالح سيدزاده اقدم منتخب انجمن
9 آقاي مهندس سيدرضا معصومي نژاد منتخب انجمن

رابط انجمن: آقاي دکتر سید محمد صادق موحد
ایمیل: movahedsadegh@yahoo.com
شماره تماس: 09177203272