به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  


رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1 آقاي دکتر عباس‌ عزيزي‌خوئي منتخب انجمن
2 آقاي دكتر حميدسعيد عماد منتخب انجمن
3 خانم دكتر فرزانه سادات مينو منتخب انجمن
4  آقاي دكتر محمدراعي منتخب انجمن
5  آقاي دكتر سيد‌تقي اميد‌نائيني منتخب انجمن
6  آقاي دکتر محمدرضا خامي منتخب انجمن
7   آقاي دكتر فرهاد حبيبي منتخب انجمن
8 آقاي دكتر محمدعلي زهره‌اي منتخب انجمن
9 آقاي مهندس احمدعلي اسماعيلي منتخب انجمن
رابط انجمن: آقاي دكتر زهره‌اي
ایمیل: Zohreei@yahoo.com
شماره تماس: 091282426882