به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس موضوع مخاطب مكان برگزاري دريافت فايل
دبستان دوره 2 سوم شنبه 28 مهر 8 آبان 2 16:15 تا 17:45 دكتر کمن مراحل رشد رواني  اجتماعي اولیا سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
چهارم سه شنبه 13 آذر 20 آذر 2 16:15 تا 17:45 دكتر کمن روش الگويي تربيت اولیا سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
پنجم سه شنبه 4 دی 11 دی 2 16:15 تا 17:45 دكتر کمن اضطراب‌هاي شايع دانش‌آموزي اولیا سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد