به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دبستان دوره 2

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس موضوع مخاطب مكان دريافت فايل
دبستان
دوره 2
سوم یکشنبه ها  14 آذر 21 آذر 2 16:15تا17:45 دكتر فياض بخش مراحل رشد روانی اجتماعی پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل  
چهارم یکشنبه ها  28 آذر 5 دی 2 16:15تا17:45 دكتر فياض بخش روش الگويي تربيت پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل  
پنجم شنبه ها  4 دی 11 دی  2 16:15تا17:45 دكتر فياض بخش اضطراب‌هاي شايع دانش‌آموزي پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل