به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دبستان دوره 1

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس  موضوع مخاطب مكان دريافت فايل
دبستان
دوره 1
پيش دبستاني

يكشنبه ‌ها

11 مهر

19 آبان

5

16:15تا17:45

دكتر فياض بخش ويژگيهاي دوره پيش ديستاني مادران سالن اجتماعات دبستان  دریافت فایل 
اول

شنبه ها

10 مهر

13 آذر

10

16:15تا17:45

دكتر فياض بخش كودكي دوم- دوران اطاعت مادران سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل  
دوم

یکشنبه‌ ها

12 دی

19 دی

2

16:15تا17:45

دكتر فياض بخش مسئولیت پذیری (نظم تحصیلی- آموزشی) پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان  دریافت فایل