به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبیرستان دوره ۲ > اولیاء > تقویم اجرائی  

تقویم اجرائی

Modify settings and columns

انتخاب نوع برنامه: انتخاب پایه:
اجرائی آموزشی پرورشی جلسات اولیاء استخر اردوها و بازدیدها دانش افزایی

  
نمایه: 
< آذر 96 >
 ش  ی  د  س  چ  پ  ج 
 27 
  بيان فضائل امام رضا ( ع ) ||||پرورشی||||همه
  كارگاه ارائه مطلب دانش آموزي 2||||پرورشی||||همه
 28 
 29 
  نمايشگاه كتاب 4||||پرورشی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||سوم
  استخرپايه يازدهم 3||||استخر||||سوم
 30 
  كارگروهي پايه نهم ||||اجرائی||||نهم
  كارگروهي پايه دهم||||آموزشی||||دهم
  جلسه انجمن اوليا و مربيان و توزيع كارنامه ميان نيم سال اول||||اجرائی||||همه
 1 
  گروه انديشه ||||آموزشی||||همه
  پخش مستند علمي2||||پرورشی||||همه
 2 
  فوق برنامه||||آموزشی||||همه
 3 
  آزمون آزمايشي پايه چهارم||||اجرائی||||چهارم
 4 
  شروع معاينات پزشكي||||اجرائی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||سوم
  استخر پايه چهارم 3 ||||استخر||||چهارم
 5 
  نشست معرفي كتاب 5 ||||پرورشی||||همه
  كارگروهي پايه دهم ||||اجرائی||||دهم
  سخنراني با موضوع دفاع مقدس||||پرورشی||||همه
  بازديد كلاس نهم الف از دارو سازي دكتر عبيدي||||اردوها و بازدیدها||||نهم
 6 
  نمايشگاه كتاب 5||||پرورشی||||همه
  استخر پايه نهم 4||||استخر||||نهم
 7 
  بيان فضائل امامت امام زمان ( عج ) / پذيرايي||||پرورشی||||همه
  سفر پايه يازدهم به مشهد لغايت 1396/09/11||||اردوها و بازدیدها||||سوم
  كارگروهي پايه نهم ||||اجرائی||||نهم
  كارگروهي پايه دهم||||آموزشی||||دهم
 8 
  گروه انديشه ||||آموزشی||||همه
 9 
  فوق برنامه||||آموزشی||||همه
 10 
 11 
  كارگروهي پايه دهم ||||اجرائی||||همه
 12 
  بازديد كلاس نهم ب از دارو سازي دكتر عبيدي||||اردوها و بازدیدها||||نهم
 13 
  بيان فضائل امام صادق ( ع )||||پرورشی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||سوم
 14 
  كارگروهي پايه نهم ||||اجرائی||||نهم
  كارگروهي پايه دهم||||آموزشی||||دهم
  جشن ميلاد پيامبر اكرم ( ص ) و امام جعفر صادق ( ع ) پايه دهم / پذيرايي||||پرورشی||||همه
 15 
  گروه انديشه ||||آموزشی||||همه
 16 
  فوق برنامه||||آموزشی||||همه
 17 
 18 
  قرائت ادعيه 3||||پرورشی||||همه
  نهايي شدن برنامه درسي اردوي نوروزي پايه يازدهم و چهارم ||||اجرائی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||سوم
  استخر پايه دهم 4||||استخر||||دهم
 19 
  بيان فرازهايي از نهج البلاغه 3||||پرورشی||||همه
  استخر پايه يازدهم 4||||استخر||||چهارم
 20 
  final زبان كانون ترم پاييز||||اجرائی||||همه
  نمايشگاه كتاب 6||||پرورشی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||سوم
 21 
  كارگروهي پايه نهم ||||اجرائی||||نهم
  كارگروهي پايه دهم||||آموزشی||||دهم
  بازديد پايه دهم از كتابخانه آيت الله مرعشي و نيروگاه سيكل تركيبي شهر قم||||اردوها و بازدیدها||||دهم
  استخر پايه نهم 5||||استخر||||نهم
 22 
  شروع كلاس هاي زبان كانون ترم زمستان||||اجرائی||||همه
  گروه انديشه ||||آموزشی||||همه
 23 
  فوق برنامه||||آموزشی||||همه
 24 
  آزمون آزمايشي پايه چهارم||||اجرائی||||چهارم
 25 
  كارگاه ارائه مطلب دانش آموزي 3||||پرورشی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||سوم
  معرفي شخصيت 1 ||||پرورشی||||همه
 26 
  كارگروهي پايه دهم ||||اجرائی||||دهم
  بازديد كلاس نهم ج از دارو سازي دكتر عبيدي||||اردوها و بازدیدها||||نهم
 27 
  نمايشگاه كتاب 7||||پرورشی||||همه
  برنامه تفريحي پايه چهارم 3||||اردوها و بازدیدها||||چهارم
  برنامه ريزي آزمون هاي پايان نيم سال اول||||آموزشی||||همه
  كارگروهي پايه يازدهم||||اجرائی||||همه
  استخر پايه چهارم 4||||استخر||||چهارم
 28 
  كارگروهي پايه نهم ||||اجرائی||||نهم
  كارگروهي پايه دهم||||آموزشی||||دهم
 29 
  گروه انديشه ||||آموزشی||||همه
  بازديد پايه يازدهم از فالبهاي صنعتي ||||اردوها و بازدیدها||||سوم
 30 
  فوق برنامه||||آموزشی||||همه
 1