به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبیرستان دوره ۲ > اولیاء > برنامه غذایی  

برنامه غذایی

Modify settings and columns
  
نمایه: 
ویرایش
شنبه05/07/1438عدس پلوماست 
يكشنبه06/07/1438كوفته باقلاماست 
دوشنبه07/07/1438چلو خورش فسنجانماست 
سه شنبه08/07/1438چلو كبابماست 
چهارشنبه09/07/1438باقالاپلو با گوشتماست 
شنبه12/07/1438سبزي پلو با ماهيسوپ برش 
يكشنبه13/07/1438چلو خورش قيمهماست 
دوشنبه14/07/1438خوراك مرغسوپ شیر 
سه شنبه15/07/1438استانبولي پلوسالاد شيرازي 
چهارشنبه16/07/1438چلو كبابماست