به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1 آقاي دکتر ناصر معصومی منتخب انجمن
2 آقاي دکتر مهدی مهدی زاده منتخب انجمن
3 آقای مهرداد کیوان منتخب انجمن
4 آقاي ابراهیم مهبد منتخب انجمن
5 خانم دکتر عامری منتخب انجمن
6 آقاي مهدی هاشمی منتخب انجمن
7 آقاي دکتر مهدی تهرانی دوست منتخب انجمن
8 آقاي دکتر حسن قاسم زاده منتخب انجمن

 رابط انجمن : آقای ابراهیم مهبد
ایمیل: mahbod.ebrahim@gmail.com
شماره تماس : 09121112724