به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1 آقای دكتر مرتضي كلاه‌دوزان منتخب انجمن
2 آقاي مهدی هاشمی منتخب انجمن
3 آقای دكتر شهریار اسلامی تبار منتخب انجمن
4 آقاي دکتر محمد حسین دانشفر منتخب انجمن
5 آقاي محمدرضا جاويد منتخب انجمن
6 آقاي علیرضا حسین زاده نیک منتخب انجمن
7 آقاي محسن ملک زاد منتخب انجمن
8 آقاي مهندس مجيد پاك‌ساز منتخب انجمن
رابط انجمن: آقاي دكتر زهره‌اي
ایمیل: Zohreei@yahoo.com
شماره تماس: 091282426882