به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 کتابخانه

كتاب از ديرباز به عنوان ياري همراه در تعالي انديشه و افكار بشر نقشي غير قابل انكارداشته است.چه بسيار بزرگاني كه پس از بدرود حيات،آن ها را به نام كتاب هايي كه از خود بجاي گذارده اند مي شناسيم كه اين خود نكته ايست بر اهميت كتاب. از همين رو كتابخانه همواره محلي بوده براي فراغت از كار و دغدغه هاي معمول روزانه و مكاني مناسب و آرام براي سپري كردن ساعتي با اين يار مهربان.
كتابخانه دبيرستان دوره 2 مؤسسه فرهنگي روزبه با مساحتي بالغ بر 97/5 مترمربع در طبقه سوم ساختمان دبيرستان واقع شده است. تعداد كتاب هاي اين كتابخانه بيش از 6000 جلد مي باشد كه هر ساله سال بنا به فراخور نياز به تعداد آن افزوده مي شود.

درجدول زير تعداد جلد كتاب‌هاي موجود در كتابخانه برحسب موضوعات مختلف آمده است.


رديف

موضوع

تعداد جلد

رديف

موضوع

تعداد جلد

1

رايانه و دانستني‌ها

160

6

علوم پايه وفنون

1151

2

فلسفه و روانشناسي

163

7

هنر و معماري

92

3

ديني و مذهبي

2136

8

ادبيات

909

4

اجتماعي و سياسي

394

9

تاريخ و جغرافيا

745

5

زبان شناسي (بين الملل)

155

10

زبان انگليسي

100


 فعالیت ها و زمان بندی مراجعه

فعالیت ها و زمان بندی مراجعه به کتابخانه

از ديگر فعّاليّت هاي مرتبط با كتابخانه كه تأثير بسزايي در ايجاد و تقويت فرهنگ كتاب و كتابخواني داشته است مي‌توان به برگزاري نمايشگاه و معرفي كتاب در طول سال تحصيلي اشاره كرد.
برگزاري برنامه كار گروهي پايه هاي مختلف و ارائه مطلب علمي دانش آموزي از ديگر فعاليت هايي است كه در كتابخانه دبيرستان دوره 2 انجام مي‌شود.

ساعت كار كتابخانه به شرح زير مي‌باشد:

 

     
     

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs