به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دبیرستان دوره 2

مقطع
مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس  عنوان مخاطب مكان دريافت فايل
دبيرستان دوره 2 نهم شنبه ها

2 بهمن

9 بهمن

2 16:15تا17:45 دكتر
فياض بخش
استقلال و كفايت اجتماعي پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل  
دهم چهارشنبه ها

14 مهر

8 دی

10 16:15تا17:45 دكتر
فياض بخش
تثبیت و تحکیم شخصیت مادران سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل  
سوم  یکشنبه ها

3 بهمن

10 بهمن

2 16:15تا17:45 دكتر
فياض بخش
تربيت ديني پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان دریافت فایل  
چهارم چهارشنبه 

17 خرداد 

  1 16:15تا17:45 دكتر
فياض بخش
اضطراب، استرس و آرامش پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان  دریافت فایل 
چهارشنبه 

 7 تیر

آقای کلاهدوز
آمادگی ورود به دانشگاه  دریافت فایل