به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 دبیرستان دوره 2

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس موضوع مخاطب مكان برگزاري دريافت فايل
دبيرستان دوره 2 پايه نهم شنبه

29 دی

6 بهمن 2 16:15 تا 17:45 دكتر پور عباسی  استقلال و كفايت اجتماعي پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
پايه دهم يكشنبه و سه شنبه 24 تیر 23 مرداد 10 17:30 تا 19:00 دكتر فياض بخش تثبيت و تحكيم شخصيت مادران سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
پايه یازدهم يكشنبه 30 دی 7 بهمن 2 16:15 تا 17:45 دكتر سبحانی تربیت دینی پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
پايه دوازدهم دوشنبه 9 اردیبهشت 9 اردیبهشت 1 16:15 تا 17:45 دكتر دوایی  استرس، اظطراب و آرامش پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
پايه دوازدهم شنبه 18 خرداد   18 خرداد 1 16:15 تا 17:45 آقای کلاهدوز  آمادگی ورود به دانشگاه پدر و مادر سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد