فيزيك

پوشه: پاسخ نهاييپاسخ نهاييabbas abed
پوشه: پاسخ تشريحيپاسخ تشريحيabbas abed

 رایانه

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "رایانه دهم" وجود ندارد.

 شيمي

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "شيمي2" وجود ندارد.

 برنامه‌ها

پوشه: ثبت تكليفثبت تكليفMohamad Javad Kolahdooz
برنامه پرسش كلاسي دهم نيمسال دوم 97-98.pdfبرنامه پرسش كلاسي دهم نيمسال دوم 97-98Mohamad Javad Kolahdooz

 نمونه سؤالات امتحاني

نمونه سؤالات ميان نيم‌سال دوم دهم.rarنمونه سؤالات ميان نيم‌سال دوم دهمabbas abed

 تكاليف نوروزي دهم

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "تكاليف نوروزي دهم" وجود ندارد.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com