به متن اصلی بازگردید

گروه راهبري

موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

موسسه فرهنگی روزبه > کادر آموزشی > گروه راهبري

                                                                                                

  
آشنايي با گروه


معرفي نرم افزارهاي راهبري

  
 راهنماي اتصال به شبكه

پرسش هاي رايج

ICDL

شرح وظایف گروه

 

 
فيلم هاي راهنما

 

                                                                                                

  
آشنايي با گروه

اعلانات گروه

  
 راهنماي اتصال به شبكه

پرسش هاي رايج

ICDL

 
شيوه هاي تفكر


معرفي نرم افزارهاي راهبري

 
فيلم هاي راهنما

 
تماس با ما

شرح وظایف گروه

 
     
Persian Support By SadafIT Co.