به متن اصلی بازگردید

معرفي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

 

 

 جهت استخراج اطلاعات از برگه هاي آزمون هاي تستي با نظرسنجي چند گزينه اي طراحي گرديده است. اين نرم افزار به کمک  هر گونه اسکنرهاي تخت يا مجهز به Auto Feeder  (که برگه را به صورت خودکار به داخل مي کشند) ، برگه آزمون هاي تستي و يا برگه هاي نظر سنجي و ارزشيابي را به صورت خودکار اسکن نموده، و به کمک  الگوريتم هاي پردازش تصوير، خوانده و تصحيح مي کند. خروجي اين نرم افزار به فرمت های  txt، Excel، Access، SQL  قابل دسترسي است و بدين ترتيب انواع آناليزهاي آماري بر روي داده ها امکان پذير مي باشد.