به متن اصلی بازگردید

معرفي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

 §         ایجاد بانکهای نامحدود اطلاعاتی

§         تعیین استان، شهر، منطقه، مدرسه و کلاس برای هر دانش آموز

§         امکان تعریف وضعیت های نامحدود برای تک تک یا گروهی از دانش آموزان

§         امکان اعمال تغیرات بر روی یک یا گروهی از دانش آموزان بصورت خودکار

§         تحلیل پاسخبرگهای 4 گزینه ای و 5 گزینه ای (مخصوص المپیاد های دانش آموزی)

§         بیش از 20 نوع گزارشهای مدیریتی مانند لیست مقایسه ای و 15 نوع نمودار برای مقایسه استانها، شهرها، مناطق، مدارس، کلاسها و دانش آموزان، بصورت مجزا یا ترکیبی بر حسب نمره ل، رتبه، رتبه در مدرسه، رتبه در کلاس، رتبه در منطقه، رتبه در شهر، رتبه در استان و رتبه در کل.

§         امکان ورود و اصلاح نمرات بصورت دستی

§         امکان ورود نمرات امتحانات تشریحی و صدور کارنامه و ایجاد تمامی گزارشات مخصوص امتحانات تستی برای انش آموزان.

§         امکان ترکیب دروس دو یا چند آزمون و صدور کارنامه برای ترکیب آزمون.

§         امکان ترکیب معدل دو یا چند آزمون و ایجاد آزمون جدید بر اساس این ترکیب.

§         امکان تهیه پشتیبان خودکار

§         رتبه بندی دقیق هر دانش آموز در کلاس، مدرسه، منطقه، شهر، استان و کل کشور

§         امکان ارسال نتایج بر روی اینترنت

§         تعریف دروس تا 33 درس در هر آزمون

§         تعریف تا 300 سوال برای هر آزمون

§         تعریف تعداد نامحدود درس، کلاس، مدرسه، منطقه، استان، دانش آموز و بانک اطلاعات

§         امکان استفاده همزمان از دو یا چند بانک اطلاعات

§         امکان ارسال همزمان خروجی به دو یا چند چاپگر از یک یا چند بانک اطلاعات (جهت سرعت بخشیدن به مرحله کند چاپ نتایج).

§         امکان ذخیره کارنامه ها، تمامی گزارشات و نمودارها بصورت فایلهای WORD، Excel، HTML، Text .

§         امکان ذخیره خروجی گزارشات در فایل و چاپ آنها در زمانی دیگر

§         امکان فکس خودکار گزارشات، نمودارها، کارنامه ها و ... بدون چاپ آنها و بصورت خودکار از داخل نرم افزار.