به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبیرستان دوره ۱ > اولیاء > تقويم اجرايي  

تقويم اجرايي

Modify settings and columns

انتخاب نوع برنامه: انتخاب پایه:
اجرائی جلسات اولیاء استخر بازدیدها دانش افزایی

  
نمایه: 
< شهریور 98 >
 ی  د  س  چ  پ  ج  ش 
 27 
  پذيرايي/ اختتاميه اردوي تابستاني||||اجرائی||||همه
 28 
  عيد سعيد غدير خم - تعطيل||||اجرائی||||همه
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 4 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 5 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 6 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 7 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 8 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 9 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 10 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 11 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 12 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 13 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 14 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 15 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 16 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
 17 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
  تاسوعاي حسيني - تعطيل||||اجرائی||||همه
 18 
  تعطيلي تابستاني مؤسسه (داخلي)||||اجرائی||||همه
  عاشوراي حسيني - تعطيل||||اجرائی||||همه
 19 
  شروع كار مدرسه||||اجرائی||||همه
  سياه‌پوش كردن مدرسه||||اجرائی||||همه
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
  اردوي آشنايي با مدرسه پايه ششم (7:30 تا 12)||||اجرائی||||ششم
 31 
  آخرين اردوي دانش‌آموزي پايه هفتم (7:30 تا 12)||||اجرائی||||هفتم
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6