به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبیرستان دوره ۱ > اولیاء > تقويم اجرايي  

تقويم اجرايي

Modify settings and columns

انتخاب نوع برنامه: انتخاب پایه:
اجرائی جلسات اولیاء استخر بازدیدها دانش افزایی

  
نمایه: 
< دی 97 >
 ی  د  س  چ  پ  ج  ش 
 25 
  بازديد از موزه ايران باستان پايه هفتم (يك كلاس)||||اجرائی||||هفتم
 26 
  بازديد از موزه ايران باستان پايه هفتم (يك كلاس)||||اجرائی||||هفتم
 27 
  بيان فضايل (نمازخانه)||||اجرائی||||همه
 28 
  اعلام برنامه آزمون‌هاي نيم‌سال اول||||اجرائی||||همه
  بازديد از موزه ايران باستان پايه هفتم (يك كلاس)||||اجرائی||||هفتم
  استخر پايه هشتم 5||||استخر||||هشتم
 29 
  فوق‌برنامه جلسه 10||||اجرائی||||همه
 30 
  رفع تعارض والدين و فرزندان 2 پايه هشتم||||اجرائی||||هشتم
 1 
 2 
 3 
  آزمون نهج‌البلاغه (هفتم و هشتم)||||اجرائی||||همه
 4 
  استخر پايه ششم 6||||استخر||||ششم
  بيان فضايل (نمازخانه)||||اجرائی||||همه
 5 
  تقدير از نفرات و تيم‌هاي برتر مسابقات نيم‌سال اوّل||||اجرائی||||همه
   استخر پايه هفتم 5||||استخر||||هفتم
 6 
  فوق‌برنامه جلسه 11||||اجرائی||||همه
 7 
 8 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  اعلام و فراخوان جشنواره ورزشي دهه فجر||||اجرائی||||همه
 9 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 10 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 11 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 12 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  استخر پايه هشتم 6||||اجرائی||||همه
 13 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  آزمون قرآن صبحگاهي نيم‌سال اوّل||||اجرائی||||همه
  پايان كلاس‌هاي ورزشي بامداد||||اجرائی||||همه
 14 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 15 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  تعطيلي كلاس‌هاي درس بعدازظهر||||اجرائی||||همه
 16 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  كوييز 1 نوجوان||||اجرائی||||همه
 17 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 18 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 19 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  تقويم تاريخ (صبحگاه)||||اجرائی||||همه
 20 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  آزمون ICDL پايه هشتم||||اجرائی||||هشتم
 21 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
 22 
  آزمون‌هاي نيم‌سال اول (تا 22 دي)||||اجرائی||||همه
  مرحله اوّل تشويقي قرآن پايه ششم (بامداد 12 تا 13:30)||||اجرائی||||ششم
  بيان فضايل (صبحگاه)/ پذيرايي||||اجرائی||||همه
  اعلام كلاس‌هاي فوق برنامه و كلاس‌هاي ورزشي بامداد (نيم‌سال دوم)||||اجرائی||||همه
   استخر پايه هفتم 6||||استخر||||هفتم
 23 
  استخر پايه ششم 7||||استخر||||ششم
 24 
  مرحله اوّل تشويقي قرآن پايه هفتم (بامداد 12 تا 13:30)||||اجرائی||||هفتم
 25 
  استخر پايه هشتم 7||||اجرائی||||هشتم
 26 
  مرحله اوّل تشويقي قرآن پايه هشتم (بامداد 12 تا 13:30)||||اجرائی||||هشتم
  تقويم تاريخ (صبحگاه)||||اجرائی||||همه
 27 
  آزمون جبراني ICDL پايه هشتم||||اجرائی||||هشتم
 28 
 29 
  قرائت حديث كساء (صبح)||||اجرائی||||همه
   بازديد دانش‌آموزان پايه ششم (شهر ري 8 تا 12)||||بازدیدها||||ششم
  ثبت‌نام كلاس‌هاي ورزشي نيم‌سال دوم||||اجرائی||||همه
 30 
  بازديد از موزه برق پايه هفتم (يك كلاس)||||بازدیدها||||هفتم
  بيان فضايل (نمازخانه)||||اجرائی||||همه
 1 
  بازديد از موزه برق پايه هفتم (يك كلاس)||||بازدیدها||||هفتم
 2 
  بازديد از موزه برق پايه هفتم (يك كلاس)||||بازدیدها||||هفتم
 3 
 4 
  فوق‌برنامه جلسه 1||||اجرائی||||همه
  شروع كلاس‌هاي ورزشي نيم‌سال دوم||||اجرائی||||همه
 5 
 6 
  استخر پايه ششم 8||||استخر||||ششم
  جلسه مادران (توزيع كارنامه 16:30 تا 17:45)||||اجرائی||||همه