به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 

رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1 آقاي دکتر مرتضی کلاه دوزان منتخب انجمن
2 آقاي عليرضا حسين زاده نيك منتخب انجمن
3 آقای عبدالسعید رستمی منتخب انجمن
4 آقاي محمدحسن علوی منتخب انجمن
5 آقاي دکتر محمد آذریان منتخب انجمن
6 آقاي مهندس هاتف مظاهریان منتخب انجمن
7 آقاي دکتر شهریار اسلامی تبار منتخب انجمن
8 آقاي دکتر محمد رئیس زاده منتخب انجمن
9 آقاي دکتر محمدرضا جاوید منتخب انجمن

رابط انجمن: آقای دکتر محمدرضا جاوید
ایمیل: tfp.javid@gmail.com
شماره تماس: 09121250114