به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  


رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1  آقاي مهندس محمدحسين شعربافچي زاده منتخب انجمن
2  آقاي دکتر محمد رئیس زاده منتخب انجمن
3  آقاي محمدحسن علوی منتخب انجمن
4  آقاي دکتر سید صادق موحد منتخب انجمن
5 آقاي دکتر محمدرضا جعفری منتخب انجمن
6  آقاي دکتر عباس شاه محمدی منتخب انجمن
7 آقاي مهندس مجتبی نعمتی جم منتخب انجمن
8 آقاي مهندس حسن براتی منتخب انجمن
رابط انجمن: آقاي دكتر زهره‌اي
ایمیل: Zohreei@yahoo.com
شماره تماس: 091282426882