به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  


رديف نام و نام خانوادگي انجمن اوليا و مربيان
1 آقاي دکتر محمد رئیس زاده منتخب انجمن
2 آقاي عليرضا حسين زاده نيك منتخب انجمن
3 آقای دكتر محمدحسين دانشفر منتخب انجمن
4 آقاي محمدحسن علوی منتخب انجمن
5 آقاي دکتر شهریار اسلامی تبار منتخب انجمن
6 آقاي مهندس محمدحسين شعربافچي زاده منتخب انجمن
7 آقاي مهندس سيدرضا معصومي نژاد منتخب انجمن
8 آقاي دكتر محمدرضا جعفري منتخب انجمن
رابط انجمن: آقاي دكتر زهره‌اي
ایمیل: Zohreei@yahoo.com
شماره تماس: 091282426882