به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 کادر مقطع

 کادر آموزشی

Untitled Document
درس پايه ششم پايه هفتم پايه هشتم

قرآن

علی رضازاده محمدرضا حق پرست سلمان رضایی

دینی

امیرحسین نوید ادهم سید محمد محسنی ارمکی محسن مرآتی

تعلیمات اجتماعی

محمد امین آشنا میثم علینی منصور روشن زاده

ریاضی (حساب)

جعفر اسدی گرمارودی حسین ولی نژاد امیر واحدزاده

ریاضی (هندسه)

جعفر اسدی گرمارودی حسین ولی نژاد امیر حکمت تقی زاده

زبان عربی

 --- حسین محمدرضا فخار بروجردوی امير مسعود مجدآرا

ادبیات فارسی/ املا

سید سروش طباطبایی پور هوشنگ حاجی حسن سید سروش طباطبایی پور

علوم و آزمایشگاه

علیرضا بهاالدین پور/ سعید بیات هادی قره شیخ بیات / رسول ابراهیم نیا روح افزائیان / گیوه چی / ابراهیم نیا

رایانه

صفوی / رجایی / خلیفه لو / شفیعی مهدی خلیفه لو / پیمان ملت مهدی فرزانه

کار و فناوری

---- مهدی کلاهدوز/ سید وحید پاکروان احمدعلی امیدوار/ رضا مقدم

ورزش

رحيم بهرام آهنجان

صادق جوانمردی/ حمیدرضا کاظمی علیرضا زرین پر / غلامحسن مداح

فرهنگ و هنر

هوشمند / یزرگ سهرابی / مقدم

مهدی فیضی اقدم رضا مقدم / سید وحید پاکروان

زبان انگلیسی

---- سید محمدرضا نبوی سید محمدرضا نبوی

انشاء

سید سروش طباطبایی پور میثم علینی علیرضا هاشم زادگان

تفکر و سبک زندگی (آداب)

 --- حسین بهبودی سید محمدحسین لواسانی

مشاوره

علی رضازاده حسین بهبودی / سید میثم حسین لواسانی سلمان رضایی / سید میثم حسین لواسانی

نجوم

---- علی نورصالحی ----

آداب ، تفکر و پژوهش

حسین بهبودی ---- ----

 ‭(Hidden)‬ کادر آموزشی

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs