به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 کادر مقطع

 کادر آموزشی

درس پايه ششم پايه هفتم پايه هشتم

قرآن

علی رضازاده محمدرضا حق پرست سلمان رضایی

دینی

امیرحسین نوید ادهم سید محمد محسنی ارمکی محسن مرآتی

تعلیمات اجتماعی

محمد امین آشنا میثم علینی منصور روشن زاده

ریاضی (حساب)

جعفر اسدی گرمارودی حسین ولی نژاد امیر واحدزاده

ریاضی (هندسه)

جعفر اسدی گرمارودی حسین ولی نژاد امیر حکمت تقی زاده

زبان عربی

 ---  محمدرضا فخار بروجردی امير مسعود مجدآرا

ادبیات فارسی/ املا

سید سروش طباطبایی پور هوشنگ حاجی حسن سید سروش طباطبایی پور

علوم و آزمایشگاه

علیرضا بهاالدین پور/ سعید بیات هادی قره شیخ بیات / رسول ابراهیم نیا روح افزائیان / گیوه چی / ابراهیم نیا

رایانه

صفوی / رجایی / خلیفه لو / شفیعی مهدی خلیفه لو / پیمان ملت مهدی فرزانه

کار و فناوری

---- مهدی کلاهدوز/ سید وحید پاکروان احمدعلی امیدوار/ رضا مقدم

ورزش

بهرام آهنجان / رامین بیگدلی

صادق جوانمردی/ حمیدرضا کاظمی علیرضا زرین پر / غلامحسین مداح

فرهنگ و هنر

هوشمند / یزرگ سهرابی / مقدم

مهدی فیضی اقدم رضا مقدم / سید وحید پاکروان

زبان انگلیسی

---- سید محمدرضا نبوی سید محمدرضا نبوی

انشاء

سید سروش طباطبایی پور میثم علینی علیرضا هاشم زادگان

تفکر و سبک زندگی (آداب)

 --- حسین بهبودی سیدمیثم حسینی لواسانی

مشاوره

علی رضازاده حسین بهبودی / سید میثم حسینی لواسانی سلمان رضایی / سید میثم حسینی لواسانی

نجوم

---- علی نورصالحی ----

آداب ، تفکر و پژوهش

حسین بهبودی ---- ----

 ‭(Hidden)‬ کادر آموزشی

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs