به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs bis

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس موضوع مخاطب مكان برگزاري دريافت فايل
دبيرستان دوره 1 پايه ششم شنبه 11 آذر 18 آذر 2 16:15 تا 17:45 دكتر فياض بخش حلول نوجواني اولیا سالن اجتماعات دبيرستان1 كليك نماييد
پايه هفتم دوشنبه 24 مهر 8 آبان 3 16:15 تا 17:45 دكتر فياض بخش نوجواني اولیا سالن اجتماعات دبيرستان1 كليك نماييد
پايه هشتم جمعه 3 آذر 10 آذر 2 8 تا 12 دكتر فياض بخش رفع تعارض والدين و كودكان اولیا نمازخانه دبيرستان دوره 1 كليك نماييد