به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs bis

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس موضوع مخاطب مكان برگزاري دريافت فايل
دبيرستان دوره 1 پايه ششم شنبه 10 آذر 17 آذر 2 16:15 تا 17:45 دكتر کمن حلول نوجوانی پدر و مادر سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1 كليك نماييد
پايه هفتم یکشنبه و سه شنبه 24 تیر 23 مرداد 10 15:30 تا 17:00 دكتر فياض بخش نهادینه سازی هویت مادر سالن اجتماعات دبستان كليك نماييد
دوشنبه و  یکشنبه 30 مهر 6 آبان 2 16:15تا 17:45 دكتر خردمند بلوغ و نوجوانی پدر و مادر سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1 كليك نماييد
پایه هشتم جمعه 21 دی 28 دی 4 15:30 تا 17:00 دكتر فياض بخش رفع تعارض والدين و كودكان پدر و مادر نمازخانه دبستان دوره 2 كليك نماييد