به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs bis

 دبیرستان دوره 1

مقطع پايه روز شروع پايان تعداد جلسات ساعت مدرس  عنوان مخاطب مكان دريافت فايل
دبيرستان دوره 1 ششم
یکشنبه ها
 16 آبان 23 آبان 2 16:15تا 17:45 دكتر فياض بخش  حلول نوجواني پدر و مادر سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1 دریافت فایل  
هفتم دوشنبه ها 12 مهر 3 آبان 3
16:15تا 17:45
دكتر فياض بخش نوجوانی پدر و مادر سالن اجتماعات دبیرستان دوره1 دریافت فایل  
هفتم دوشنبه ها 10 آبان 20 دی 10 16:15تا 19:15 دكتر فياض بخش نهادينه سازي هويت مادران سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1 دریافت فایل 
هشتم جمعه ها 5 آذر 12 آذر 2 09:00تا12:00 دكتر فياض بخش رفع تعارض والدين و كودكان پدر و مادر سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1 دریافت فایل