به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 مواد کمک آموزشی

شكلي ديگر.pdfشكلي ديگرAlireza Bahaedinpour
داستان ميمون‌هاي گران‌بها.pdfداستان ميمون‌هاي گران‌بهاAmir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال اول رياضي ششم.pdfآزمون پايان نيم سال اول رياضي ششمAmir Vahed Zadeh
آزمون ميان نيم سال اول رياضي ششم.pdfآزمون ميان نيم سال اول رياضي ششمAmir Vahed Zadeh
تمرين كلاسي فارسي ششم ب.pdfتمرين كلاسي فارسي ششم بAmir Vahed Zadeh
تمرين كلاسي فارسي ششم الف.pdfتمرين كلاسي فارسي ششم الفAmir Vahed Zadeh
سوره ملك 16-30.mp3سوره ملك 16-30Alireza Bahaedinpour
سوره ملك 1-15.mp3سوره ملك 1-15Alireza Bahaedinpour
امداد و نجات در زمان زلزله.pdfامداد و نجات در زمان زلزلهAlireza Bahaedinpour
خرسی که می خواست خرس باقی بماند.pdfخرسی که می خواست خرس باقی بماندAlireza Bahaedinpour
قالب گزارش پژوهشي ششم.pdfقالب گزارش پژوهشي ششمAmir Vahed Zadeh
الگوها.pdfالگوهاAlireza Bahaedinpour
نقش اعداد صحيح در جام جهاني 2014.pdfنقش اعداد صحيح در جام جهاني 2014Alireza Bahaedinpour

 تکلیف ششم

تكاليف روز دوشنبه 27 اسفند.pdfتكاليف روز دوشنبه 27 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 26 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 26 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 25 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 25 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز پنجشنبه 23 اسفند.pdfتكاليف روز پنجشنبه 23 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز چهارشنبه 22 اسفند.pdfتكاليف روز چهارشنبه 22 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز سه شنبه 21 اسفند.pdfتكاليف روز سه شنبه 21 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكليف روز دوشنبه 20 اسفند.pdfتكليف روز دوشنبه 20 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 19 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 19 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 18 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 18 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز پنجشنبه 16 اسفند.pdfتكاليف روز پنجشنبه 16 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز چهارشنبه 15 اسفند.pdfتكاليف روز چهارشنبه 15 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 14 اسفند.pdfتكاليف روز سه شنبه 14 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 12 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 12 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز شنبه 11 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 11 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف پنجشنبه 9 اسفند.pdfتكاليف پنجشنبه 9 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 8 اسفند.pdfتكاليف روز چهارشنبه 8 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز سه شنبه 7 اسفند.pdfتكاليف روز سه شنبه 7 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 5 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 5 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز شنبه 4 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 4 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز پنجشنبه 2 اسفند.pdfتكاليف روز پنجشنبه 2 اسفندAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 نمونه سوالات

پوشه: هديه‌هاي آسمانهديه‌هاي آسمانAlireza Hoseinpour
پوشه: مطالعات اجتماعيمطالعات اجتماعيAlireza Hoseinpour
پوشه: فارسيفارسيAlireza Hoseinpour
پوشه: علومعلومAlireza Hoseinpour
پوشه: رياضيرياضيAlireza Hoseinpour

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs