به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 مواد کمک آموزشی

ادبيات فارسي  جلسه دهم .mp4ادبيات فارسي جلسه دهم Alireza Bahaedinpour
جزوه متن خوانی انشا.pdfجزوه متن خوانی انشاAlireza Bahaedinpour
درس فارسي جلسه نهم.mp4درس فارسي جلسه نهمAlireza Bahaedinpour
نمايش آرش و بچه ها.pdfنمايش آرش و بچه هاAmir Vahed Zadeh
فهرست کتاب.pdfفهرست کتابAlireza Bahaedinpour
حديث ثقلين.pdfحديث ثقلينAmir Vahed Zadeh
درس فارسي جلسه هشتم.mp4درس فارسي جلسه هشتمAmir Vahed Zadeh
درس فارسي جلسه هفتم.mp4درس فارسي جلسه هفتمAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز دوشنبه 8 بهمن.pdfتكاليف روز دوشنبه 8 بهمنAmir Vahed Zadeh
پاسخ تمارین انتهایی فصل 3 علوم هشتم.pdfپاسخ تمارین انتهایی فصل 3 علوم هشتمAmir Vahed Zadeh
پاسخ تمارین انتهایی فصل 2 علوم هشتم.pdfپاسخ تمارین انتهایی فصل 2 علوم هشتمAmir Vahed Zadeh
آزمون سلامت روان دانش آموزان پايه هاي هفتم وهشتم.pdfآزمون سلامت روان دانش آموزان پايه هاي هفتم وهشتمAlireza Bahaedinpour
درس فارسي جلسه ششم.mp4درس فارسي جلسه ششمAlireza Bahaedinpour
درس فارسي جلسه پنجم.mp4درس فارسي جلسه پنجمAmir Vahed Zadeh
درس فارسي جلسه چهارم.mp4درس فارسي جلسه چهارمAlireza Bahaedinpour
پاسخ آزمون ماه آبان ادبيات.mp4پاسخ آزمون ماه آبان ادبياتAlireza Bahaedinpour
درس فارسي جلسه سوم-تعداد جمله.mp4درس فارسي جلسه سوم-تعداد جملهAlireza Bahaedinpour
درس فارسي فايل جلسه دوم-فعل.mp4درس فارسي فايل جلسه دوم-فعلAlireza Bahaedinpour
صفحه 5 تمرين عربي.jpgصفحه 5 تمرين عربيAlireza Bahaedinpour
سوره ملك 16-30.mp3سوره ملك 16-30Alireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 تکلیف

محدوده امتحان تاريخ و جغرافي.pdfمحدوده امتحان تاريخ و جغرافيAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز دوشنبه 27 اسفند.pdfتكاليف روز دوشنبه 27 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 26 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 26 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 25 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 25 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز پنجشنبه 23 اسفند.pdfتكاليف روز پنجشنبه 23 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز چهارشنبه 22 اسفند.pdfتكاليف روز چهارشنبه 22 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز سه شنبه 21 اسفند.pdfتكاليف روز سه شنبه 21 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز دوشنبه 20 اسفند.pdfتكاليف روز دوشنبه 20 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 19 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 19 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 18 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 18 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 15 اسفند.pdfتكاليف روز چهارشنبه 15 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 14 اسفند.pdfتكاليف روز سه شنبه 14 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 12 اسفند.pdfتكاليف روز يكشنبه 12 اسفندAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز شنبه 11 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 11 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف پنجشنبه 9 اسفند.pdfتكاليف پنجشنبه 9 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 7 اسفند.pdfتكاليف روز سه شنبه 7 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 4 اسفند.pdfتكاليف روز شنبه 4 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز پنجشنبه 2 اسفند.pdfتكاليف روز پنجشنبه 2 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 1 اسفند.pdfتكاليف روز چهارشنبه 1 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 30 بهمن.pdfتكاليف روز سه شنبه 30 بهمنAmir Vahed Zadeh
(آیتم های بیشتر...)

 نمونه سوالات

آزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم دي 94.pdfآزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم دي 94Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم دي 95.pdfآزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم دي 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم هندسه هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم هندسه هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم فارسي هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم فارسي هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم علوم هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم علوم هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم عربي هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم عربي هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم زيست‌شناسي هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم زيست‌شناسي هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم زبان هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم زبان هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال دوم حساب هشتم خرداد 95.pdfآزمون پايان نيم سال دوم حساب هشتم خرداد 95Amir Vahed Zadeh

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs